User Login

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
 

Giới thiệuBẢNG PHÂN CÔNG CÁC BAN

BẢNG PHÂN CÔNG CÁC BAN

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH BCH HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN KHAI THÁC NHIỆM KỲIII ( 2015 – 2020)

 

TT

Họ và Tên

Học vị

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

 Nguyễn Xuân Thảo

 

 

PGS.TS

 Chủ tịch

 Phụ trách chung; công tác tổ chức  của Hội; Viện Công nghệ Khoan

2

 Vũ Văn Đông

 TS

 Phó chủ tịch kiêm  Tổng Thư ký

 Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, nghị quyết của Hội, công tác văn phòng; Chi hội Khoan Đông Bắc; Chi Hội Sơn Hà

3

 Nguyễn Văn Chính

 KS

 Phó chủ tịch

 Phụ trách khối doanh nghiệp của Hội

4

 Nguyễn Thúc Kháng

 TS

 Phó chủ tịch

 Phụ trách Chi Hội Vũng Tàu, các hoạt động KHCN và tổ chức của Chi Hội Vũng Tàu

 5

 Phan Ngọc Trung

 TS

 Phó chủ tịch

 Phụ trách các hoạt động Khoa học Công nghệ của Hội.

 6

 Lê Kim Đồng

 KS

 Phó chủ tịch

 Phụ trách Chi Hội TP HCM; Viện Công nghệ Khoan- Khai thác; các hoạt động KHCN và tổ chức của Chi Hội

 7

 Đinh Hữu Kháng

 KS

 Phó chủ tịch

 Phụ trách khối Dầu khí; công tác phát triển Hội viên

 8

 Trần Đình Kiên

 PGS.TS

 Phó chủ tịch

 Phụ trách giáo dục đào tạo của Hội; 

9

Bùi Phóng

KS

Phó tổng thư ký

Phụ thách Công ty DPEC, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, nghị quyết của Hội ở phía Nam.

 

 

DANH SÁCH VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG

HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN KHAI THÁC NHIỆM KỲ III 

T

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Duy Tuấn

Th.S

Chánh văn phòng

Viện Công nghệ Khoan

2

 Lê Hùng

KS

Phó chánh văn phòng

Hội Công nghệ Khoan- Khai thác Việt Nam

3

Nguyễn Trần Tuân

TS

Nhân viên

Trường Đại học Mỏ Địa- Chất

4

Nguyễn thị Dịu

CN

Nhân Viên

Viện Công nghệ Khoan

5

 Trần Thắng

KS

Nhân viên

Viện Công nghệ Khoan

 

 

      DANH SÁCH BAN PHÁT TRIỂN KINH DOANH- KINH TẾ

HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN KHAI THÁC NHIỆM KỲ III

T

Họ và tên

Học vị

Đơn vị công tác

1

 Nguyễn Văn Chính

KS

Hội Công nghệ khoan – Khai thác; Trưởng Ban

2

Nguyễn Duy Tuấn

Th.S

Viện Công nghệ Khoan; Phó trưởng Ban

3

Bùi  Phóng

KS

Chi hội Vũng Tàu; Phó trưởng Ban

4

Vũ Văn Đức

KS

Chi Hội Sơn Hà Phó trưởng Ban

4

 Lê Kim Đồng

KS

Viện Công nghệ Khoan - Khai thác; Uỷ viên

5

 Vũ Văn Mạnh

KS

Công ty Địa chất Mỏ; Uỷ viên

6

 Phạm văn Nhâm

KS

Hội Công nghệ khoan – Khai thác; Uỷ viên

7

 Phạm Xuân Toàn

TS

TCty Dung dịch khoan & HP Dầu khí;Uỷ viên

8

Trần Quốc Hòa

KS

Viện Công nghệ Khoan - Khai thác; Uỷ viên

9

Hoàng Trọng Quang

ThS

Trường Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh - Uỷ viên

 

 

DANH SÁCH BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN KHAI THÁC NHIỆM KỲ III 

T

Họ và tên

Học vị

   Đơn vị công tác

1

 Nguyễn Xuân Thảo

PGS.TS

Viện Công nghệ Khoan - Trưỏng ban

2

Phan Ngọc Trung

TS

Tập đoàn Dầu khí - Phó trưởng ban

3

Trần Đình Kiên

PGS.TS

Trường Đại học Mỏ Địa chất- Phó trưởng ban

4

 Trần Xuân Đào

TSKH

XNLD Dầu khí Vietsovpetro - Phó trưởng ban

5

 Vũ Văn Đông

TS

Công ty Địa chất Mỏ - TKV - Uỷ viên

6

 Lê Kim Đồng

KS

Viện Công nghệ Khoan - Khai thác - Uỷ viên

8

 Nguyễn Văn Giáp

TS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Uỷ viên

9

 Hoàng Trọng Quang

ThS

Trường Đại học Bách khoa TP HCM - Uỷ viên

10

 Trần Văn Tân

TS

Hội Công nghệ Khoan- Khai thác - Uỷ viên

11

 Phạm Thành

KS

Hội Công nghệ Khoan- Khai thác - Uỷ viên

12

 Nguyễn Thế Vinh

TS

Trường Đại học Mỏ- Địa chất - Uỷ viên

13

 Phạm Xuân Toàn

TS

TCty Dung dịch khoan & HP Dầu khí  - Uỷ viên

14

Vũ Văn Đức

KS

Công ty Sơn Hà - Uỷ viên

15

Đỗ Quang Khánh

TS

Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM - Uỷ viên

16

 Vũ Văn Mạnh

KS

Công ty Địa chất Mỏ; Uỷ viên

17

NguyễnThúc Kháng

TS

Chi hội CN Khoan- KT Tp. Vũng Tàu - Uỷ viên

18

Bùi Phóng

KS

Chi hội CN Khoan- KT Tp. Vũng Tàu- Uỷ viên

19

Nguyễn Văn Tuấn

KS

Công ty CP Khảo sát - Địa chất- Uỷ viên

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Video

Liên kết website

christian louboutin outlet Bvlgari replica Moncler Outlet Online Christian Louboutin Replica christian louboutin replica Christian Louboutin Replica lululemon outlet online Moncler Outlet Online