User Login

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
 

Giới thiệuĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II

  BAN CHẤP HÀNH HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC
VIỆT NAM LẦN THỨ II (NHIỆM KỲ 2010 - 2015)
 
BAN LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG HỘI 
http://vadpt.com/hoavietphap/images/ngnd(1).jpg 
 
 
http://vadpt.com/hoavietphap/images/Dong.jpg 
Chủ tịch
NGND.PGS.TS
Trương Biên
Phó Chủ tịch
TS.Đặng Của
Phó Chủ tịch
KS Nguyễn Văn Chính
Phó Chủ tịch
TS. Vũ Văn Đông
 
 http://vadpt.com/hoavietphap/images/Dong-Sg.jpg
 
http://vadpt.com/hoavietphap/images/Khang.jpg
 
 
http://vadpt.com/hoavietphap/images/Kien.JPG
 
http://vadpt.com/hoavietphap/images/Thao.jpg 
Phó Chủ tịch
KS. Lê Kim Đông
Phó Chủ tịch
KS. Đinh Hữu Kháng
Phó Chủ tịch
NGƯT.PGS.TS
 Trần Đinh Kiên
Phó Chủ tịch
 kiêm Tổng Thư ký
PGS.TS.
Nguyễn Xuân Thảo
  
BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI KHÓA V         
(Nhiệm kỳ 2010 – 2015) 
TT
Họ và Tên
Học vị
Đơn vị công tác
Chức vụ
1
 Trương Biên
NGND.
PGS.TS
Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN
 Chủ tịch
2
 Nguyễn Xuân Thảo
 TS
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - TKV
 P.C.T kiêm
Tổng Thư ký
3
 Nguyễn Văn Chính
 KS
Hội Công nghệ Khoan- Khai thác VN
 Phó chủ tịch
4
 Đặng Của
 TS
Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN
 Phó chủ tịch
 5
 Vũ Văn  Đông
 KS
Công ty Địa chất Mỏ - TKV
 Phó chủ tịch
 6
 Lê Kim Đồng
 KS
Viện CN Khoan-Khai thác (TP HCM)
 Phó chủ tịch
 7
 Đinh Hữu Kháng
 KS
Hội Công nghệ Khoan–Khai thác VN
 Phó chủ tịch
 8
 Trần Đình Kiên
 NGƯT.
 PGS.TS
Trường Đại học Mỏ-Địa chất
 Phó chủ tịch
 9
 Trần Văn Bản  
 KS
Trường Đại học Mỏ-Địa chất
Ủy viên TV
10
 Nguyễn Trí Dũng
 TS
TCty Thăm dò Khai thác Dầu khí
Ủy viên TV
11
 Vũ Văn Dũng
 NGƯT.
 ThS
Trường Cao đăng CN III Phúc Yên
Ủy viên TV
12
 Trần Xuân Đào
 TSKH
Xí nghiệp LD Dầu khí Vietsovpetro
Ủy viên TV
13
 Đoàn Quang Để
 KS
Công ty TNHH Khoan Đa dụng
Ủy viên TV
14
 Ngô Hữu Hải
 TS
JOC & Hoàn vũ
Ủy viên TV
15
 Đỗ Văn Hiến
 KS
Hội Công nghệ Khoan–Khai thác VN
Ủy viên TV
16
 Trần Quốc Hòa
 KS
Cty CP Nước ngầm II (TP HCM)
Ủy viên TV
17
 Đỗ Văn Khạnh
 TS
TCty Thăm dò Khai thác dầu khí
Ủy viên TV
18
 Nguyễn Văn Lượng
 KS
XN Địa chất - Trắc địaCẩm Phả
Ủy viên TV
19
 Huỳnh Phong
 Th.S
Cty KSTK Xây dựng Điện 1
Ủy viên TV
20
 Bùi Phóng
 KS
Chi hội CN Khoan-Khai thác Vũng Tàu
Ủy viên TV
21
 Trần Văn Tân
 TS
Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN
Ủy viên TV
22
 Phạm Thành
 KS
Công ty Dầu khí VIETGAZPROM
Ủy viên TV
23
 Nguyễn Trí Thịnh
 KS
Trung Tâm CN Khoan–Khai thác
Ủy viên TV
24
 Phùng Đình Thực
 TSKH
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Ủy viên TV
25
 Phạm Xuân Toàn
 TS
TCty DDK & Hóa phẩm Dầu khí
Ủy viên TV
25
 Nguyễn Trương Tú
 ThS
Cty CP Tư vấn Đầu tư & XD Mỏ
Ủy viên TV
27
 Nguyễn Duy Tuấn
 ThS
Viện Công nghệ Khoan
Ủy viên TV
28
 Phan Ngọc Trung
 TS
Viện Dầu khí Việt Nam - PVN
Ủy viên TV
29
 Nguyễn Thế Vinh
 ThS
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Ủy viên TV
30
 Nguyễn Văn Vọng
 KS
Cty CP Đầu tư-Thương Mại ThịnhLâm
Ủy viên TV
 
 
DANH SÁCH BCH TRUNG ƯƠNG KHÓA II (NHIỆM KỲ 2010 – 2015)
 
TT
Họ và tên
Học vị
                Đơn vị công tác
1
 Trần Văn Bản
KS
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
2
 Phạm Hữu Bảng
KS
Cty Khoan & Xây dựng VIWASEE
3
 Hoàng Văn Bảy
Th.S
Cục QL Tài nguyên Nước – Bộ TN&MT
4
 Trương Biên
NGND.PGS.TS
Hội Công nghệ Khoan- Khai thác VN
5
 Đặng Của
TS
Hội Công nghệ Khoan- Khai thác VN
6
 Nguyễn Văn Chính
KS
Hội Công nghệ Khoan– Khai thác VN
7
HoàngBá Cường             
KS
Công ty Dầu khí Đại Hùng
8
 Nguyễn Xuân Cường
KS
TCty Thăm dò Khai thác Dầu khí
9
 Vũ Văn Dũng
NGƯT.Th.S
Trường CĐ Công nghiệp III Phúc Yên
10
 Nguyễn Trí Dũng
TS
TCty Thăm dò Khai thác Dầu khí
11
 Lê Văn Dựng
KS
TCty Thăm dò Khai thác Dầu khí
12
 Trần Xuân Đào
TSKH
XNLD Dầu khí Vietsovpetro
13
 Nguyễn Thành Đăng
Th.s
Bộ Xây dựng
14
 Đoàn Quang Để
KS
Công ty TNHH Khoan Đa dụng
15
 Lê văn Độ
KS
Chi hội Địa chất Hải Dương
16
 Vũ Văn Đông
KS
Công ty Địa chất Mỏ - TKV
17
 Lê Kim Đồng
KS
Viện Công nghệ Khoan - Khai thác
18
 Bùi Việt Đức
ThS
Cty TNHH CN Khoan-Khai thác & MT
19
 Nguyễn Văn Giáp
TS
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
20
 Nguyễn Hồng Giang
KS
Công ty TM & DV Hồng Kỳ
21
 Ngô Hữu Hải
TS
JOC Hoàng Long & Hoàn Vũ
22
 Lê Phước Hảo
PGS.TS
Đại học Dầu khí Việt Nam - PVN
23
 Đỗ Văn Hiến
KS
Hội Công nghệ Khoan–Khai thác VN
24
 Lê Văn Hiến
KS
Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN
25
 Hồ Quốc Hoa
ThS
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
26
 Trần Quốc Hòa
KS
Cty cổ phần Nước ngầm II
27
 Bùi Thị Hương
Cử nhân
Viện Công nghệ Khoan
28
 Phạm Quang Hiệu
TS
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
29
 Lê Hùng
KS
Hội Công nghệ Khoan- Khai thác VN
30
 Đinh Hữu Kháng
KS
Hội Công nghệ Khoan- Khai thác VN
31
 Đỗ Văn Khạnh
TS
TCty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
32
 Nguyễn Văn Khương
ThS
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
33
 Trần Đình Kiên
NGƯT.PGS.TS
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
34
 Lê Văn Kiều
Th.s
Liên đoàn Địa chất INTERGEO
35
 Cao Ngọc Lâm
NGƯT.PGS.TS
Hội Công nghệ Khoan- Khai thác VN
36
 Nguyễn Văn Lập
KS
Cty ĐT-PT ngành Nước và Môi trường
37
 Vũ Thiện Lương
TS
XNLD Dầu khí Vietsovpetro
38
 Nguyễn Văn Lượng
KS
XN Trắc địa - Địa chất Cẩm Phả
39
 Vũ Văn Mạnh
KS
XN Trắc địa - Địa chất Đông Triều
40
 Phạm văn Nhâm
KS
Công ty Khoan và DVKT Mỏ -TKV
41
 Huỳnh Phong
ThS
Cty Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 1
42
 Bùi Phóng
KS
Chi hội Khoan-Khai thác Vũng Tàu
43
 Hoàng Trọng Quang
ThS
Trường Đại học Bách khoa TP HCM
44
 Trần Văn Tân
TS
Hội Công nghệ Khoan- Khai thác VN
45
 Phạm Thành
KS
VIETGAZPROM
46
 Nguyễn Xuân Thảo
TS
Viện Khoa học Công nghệMỏ -TKV
47
 Nguyễn Trí Thịnh
KS
Trung Tâm CN Khoan – Khai thác
48
 Phạm Ngọc Thọ
KS
Công ty Thanh Thủy (Cẩm Phả)
49
 Phùng Đình Thực
TSKH
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
50
 Phạm Xuân Toàn
TS
TCty Dung dịch khoan & HP Dầu khí
51
 Nguyễn Trương Tú
Th.S
Cty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ
52
 Nguyễn Trần Tuân
ThS
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
53
 Nguyễn Anh Tuấn
KS
Cty tư vấn Mỏ & Công nghiệp - TKV
54
 Nguyễn Duy Tuấn
Th.S
Viện Công nghệ Khoan
55
 Nguyễn Văn Tuấn
KS
Công ty Khoan và Khảo sát địa chất
56
 Phan Ngọc Trung
TS
Viện Dầu khí Việt Nam
57
 Lưu Thế Trường
KS
Hội Công nghệ Khoan -Khai thác VN
58
 Nguyễn Thế Vinh
ThS
Trường Đại học Mỏ- Địa chất
59
 Nguyễn Văn Vọng
KS
Công ty ĐT-Thương Mại Thịnh Lâm

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Video

Liên kết website

christian louboutin outlet Bvlgari replica Moncler Outlet Online Christian Louboutin Replica christian louboutin replica Christian Louboutin Replica lululemon outlet online Moncler Outlet Online