User Login

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
 

Các Hoạt động Các Tiến sĩ Ngành Khoan-Khai thác

Danh sách các tiến sĩ (Tập III)

(Click vào ảnh để xem ảnh lớn)

Liên hệ

 

 

 

 HÀ VĂN BÍCH


 

 

 

 

 

 

VŨ VĂN VIỆN

 Năm sinh: 1953

Quê quán

Đề tài

 

 

Nơi bảo vệ: Trường Gúpkin

 

 

 

 

NGÔ HỨU HẢI

 Năm sinh : 1962

Quê quán:

Đề tài: Nghiên cứu các phương pháp gọi dòng sản phẩm dầu khí ở các giếng  trong các điều kiện áp suất vỉa sản phẩm có giá trị nhỏ hơn hoặc băng áp suất thủy tĩnh.

Năm bảo vệ: -1996

Nôi bảo vệ: Trường Đại học Mỏ-Địa chất

 

 

 

NGUYỄN TIẾN VINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN HỮU KHÁNG

 

Năm sinh: 1953

Quê quán:

Đề tài:

Năm bào vệ

Nơi bảo vệ:

 

 

NGUYỄN TRUNG KHƯƠNG

Sinh năm 1979

Nghiên cứu độ tin cậy vận hành hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ chế biến khí (áp dụng cho nhà máy GPP Dinh Cố”

HĐKH Đại học Dầu khí Gubkin -Moskva - 2003

 

 

TRẦN LÊ PHƯƠNG

Sinh năm 1979

Xây dựng phương pháp tái hiện mô hình địa chất-công   vỉa dầu đá móng mỏ Rồng”.

HĐKH Đại học Dầu khí Gubkin-Moskva - 2006

 

 

BÙI HUY TÂN

Snh năm1971

Sử dụng các chất ức chế hạ điểm đông của dầu có hàm lượng paraphin và nhiệt độ cao vận chuyển trong đường ống ngầm

HĐKH Đại học Dầu khí Gubkin-Moskva - 2003

 

 

HÀ MINH ĐỨC

Sinh năm 1979

Nâng cao sản lượng giếng trên cơ sở đồng nhất hóa cơ chế thay đổi tính thấm của đá móng granitoid mỏ dầu Bạch Hổ”

HĐKH Đại học Dầu khí Gubkin-Moskva - 2006

 

 

DƯƠNG HOÀNG HẢI

 

Sinh năm 1980

“Phương pháp mô hình hóa độ tin cậy hệ thống cấp điện trên các giàn khoan khai thác dầu

HĐKH Đại học Dầu khí Gubkin-Moskva - 2007

Hoạt động liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

Video

Liên kết website

christian louboutin outlet Bvlgari replica Moncler Outlet Online Christian Louboutin Replica christian louboutin replica Christian Louboutin Replica lululemon outlet online Moncler Outlet Online