User Login

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
 

Các Hoạt động Nhà giáo Ưu tú

DANH SÁCH NHÀ GIÁO ƯU TÚ (TẬP 3)

(Click vào ảnh để xem ảnh lớn)

Liên hệ

DANH SÁCH CÁC NHÀ GIÁO ƯU TÚ (NĂM 2010, 2012, 2014)

 

 

TS  NGUYỄN PHỤ VỤ

Sinh năm 22-10-1952

Quê quán: Gia Lâm, Hà Nội

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 


2010

 

PGS.TS TRÂN ĐÌNH KIÊN

Sinh năm  10-01-1954

Quê quán: Mê Linh, Hà Nội

Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ- Địa chất

 

 

2010

 

 

 PGS.TS TRẦN XUÂN HÀ

Sinh năm 02-7-1948

Quê quán: Xuân Thủy, Nam Định

Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

2010

 

 PGS.TS NGUYỄN TRỌNG NGA

Sinh năm  23-10-1947

Quê quán: Mỹ Văn, Hưng Yên

Giảng viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

2010

 

 PGS.TS  NGUYỄN VĂN LÂM

Sinh năm 20-9-1958

Quê quán: Thuận Thành, Bắc Ninh

Trưởng khoa Địa chất Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

2010

 

 PGS. TS NGUYỄN BÌNH YÊN

Sinh năm 15-10-1955

Quê quán: Kim Môn, Hải Dương

Trưởng Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

 

2010

 

GS.TS VÕ TRỌNG HÙNG

Sinh năm 19-02-1956

Quê quán: Phan Rang, NInh Thuận

Trưởng khoa Xây dựng, Trường Đại học Mỏ- Địa chất

 

2010

 

 PGS.TS LÊ THANH MẼ

Sinh năm 10-01-1949

Quê quán: Bình Lục, Hà Nam

Giám đốc Trung tâm triển khai Công nghệ khoáng chất,  Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

2010

 

 PGS.TS ĐỖ HỮU TÙNG

Sinh năm 11-01-1958

Quê quán: Thuận Thành, Bắc Ninh

Trưởng khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

2010

 

 PGS. TS ĐỖ MNH TOÀN

Sinh năm 05-6-1950

Quê quán: Thanh Ba, Vĩnh Phú

Chủ nhiênm khoa Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

2010

 

GS.TSKH HOÀNG NGỌC HÀ

Sinh ngày 17-4-1959

Quê quán Diễn Châu, Nghệ An

Vụ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  

 

     

2010

  

Ông PHAN VĂN TỤY

Sinh năm 20-7-1934

Quê quán: Hương Khê, Hà Tĩnh

Nguyên Giảng viên chính môn triết học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

 

2010

  

PGS.TS LÊ QUANG HỒNG

Sinh ngày 04-11-1935

Quê quán: Hà Nội

Nguyên Phó Trưởng khoa  Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

 

 

2010

   

Ông LÊ VĂN HIỆN

Sinh năm 1929

Quê quán: Quảng Ngãi

Nguyên Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

 

2010

  

PGS.TS  ĐẶNG VĂN CƯƠNG

Sinh năm: 1940. Mất tháng 10-2014

Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh

Nguyên Giảng viên khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

 

2010

  

PGS.TS  NGUYỄN VIỆT KỲ

Sinh năm 02-5-1958

Quê quán: Thanh Trì, Hà Nội

Trưởng khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

 

 

2010

 

Ông NGUYỄN ĐÌNH CHÂU

Sinh năm

Quê quán

Trưởng Khoa Trắc địa - Bản đồ, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

 

 

2010

 

PGS.TS NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG

Sinh ngày 10-12 năm 1944

Quê quán: Trưởng Yên, Hoa Lư - Ninh Bình

Nguyên Giảng viên khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại  học Quốc gia Hà Nội

 

 

2010

  

PGS. TSKH VŨ QUANG BÍNH

Sinh năm 1938

Quê quán: Hà Nội

Nguyên Trưởng Bộ môn Địa chất Dầu khí, Khoa Địa chất, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Thành phố HCM

 

 

2010

  

PGS.TSKH  NGUYỄN VĂN NHÂN

Sinh năm: 01-08-1939

Quê quán: Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Địa hóa, khoa Địa chất, trường ĐH Khoa học Tự  nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội

 

 

2010

 

PGS.TS TẬ TRỌNG THẮNG

Sinh ngày 19-5-1948

Quê quán: Hà Trung, Thanh Hóa

Chủ nhiệm Bộ môn Địa chất Dầu khí, Đại học KHTN

 

 

2010

 

ThS VŨ VĂN DŨNG

Sinh năm 24-5-1953

Quê quán: Kiến Xương, Thái Bình

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

 

 

2010

 

PGS.TS LÊ TIẾN DŨNG

Sinh năm 18-6-1955

Quê quán: Vụ Bản, Nam Định.

Phó Giám đốc, Trung tâm Triển khai công nghệ khoáng chất, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

2012

 

 TS PHẠM HỮU GIANG

Sinh năm 15-01-1954

Quê quán: Bình Lục, Hà Nam

Trưởng bộ môn Tuyển khoáng, khoa Mỏ, trường Đại học Mỏ - Địa chất.

 

 

2012

 

  

 

 PGS.TS TRƯƠNG XUÂN LUẬN

Sinh năm: 20-5-1950

Quê quán: Hoàng Hóa, Thanh Hóa

Trưởng bộ môn Tin học Địa chất, khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Mỏ - Địa chất.

 

 

2012

 

 PGS. TS TRẦN KHÁNH

Sinh năm 12-3-1954

Quê quán: Nam Trực, Nam Định

Trưởng bộ môn Trắc địa Công trình, trường Đại học Mỏ - Địa chất.

 

 

2012

 

PGS.TS LÊ XUÂN LÂN

Sinh năm: 10-8-1945

Quê quán: Nghi Lộc, Nghệ An

Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu Địa kỹ thuật, trường Đại học Mỏ - Địa chất.

 

 

2012

 

PGS.TS NGUYỄN QUANG LUẬT

Sinh năm 22-6-1956

Quê quán: Mỹ Đức, Hà Nội

Trưởng phòng, phòng Khoa học Công nghệ, trường Đại học Mỏ - Địa chất.

 

 

2012

 

GS.TS NGUYỄN QUANG PHÍCH

Sinh năm: 21-10-1948

Quê quán: Chương Mỹ, Hà Nội

Giảng viên cao cấp bộ môn Kỹ thuật xây dựng, khoa Xây dựng, trường Đại học Mỏ - Địa chất.

 

 

2012

 

 TS. ĐẶNG HUY THÁI

Sinh năm 10-7-1955

Quê quán: Ý Yên, Nam Định

Phó trưởng khoa, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Mỏ - Địa chất.

 

 

 

2012

 

 PGS.TS TRẦN BÌNH CHƯ

Sinh năm 06-6-1955

Quê quán: Thọ Xuân, Thanh Hóa

Bộ môn Khoáng sản, Khoa Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

 

2014

 

PGS.TS NGUYỄN VĂN LÂM

Sinh năm 20-9-1958

Quê quán: Bình Lục, Hà Nam

Bộ môn Nguyên liệu khoáng, Khoa Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

 

2014

 

 PGS.TS NGUYỄN PHƯƠNG

Sinh năm 17-9-1955

Quê quán: Quảng Xương, Thanh Hóa

Trưởng khoa Môi trường Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

 

2014

 

PGS.TS LÊ TRỌNG THẮNG

Sinh năm 14-6-1953

Quê quán: Hoàng Hóa, Thanh Hóa-

Bộ môn Địa chất Công trình, Khoa Địa chất, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

 

 

2014

 

PGS.TS PHẠM VỌNG THÀNH

Sinh năm 15-10-1949

Quê quán: Nam Đàn, Nghệ An

Giảng viên khoa Trắc địa, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

 

 

2014

 

 PGS.TS NGUYỄN TRƯỜNG XUÂN

Sinh năm 02-3-1953

Quê quán: Thanh Trì, Hà Nội

Bộ môn Tin học Trắc địa, Khoa  Công nghệ thông tin, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

 

2014

  Trương Quang sưu tầm và biên soạn

Hoạt động liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

Video

Liên kết website

christian louboutin outlet Bvlgari replica Moncler Outlet Online Christian Louboutin Replica christian louboutin replica Christian Louboutin Replica lululemon outlet online Moncler Outlet Online