User Login

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
 

Các Hoạt động Nhà giáo Ưu tú

DANH SÁCH NHÀ GIÁO ƯU TÚ (TẬP 2)

(Click vào ảnh để xem ảnh lớn)

Liên hệ

NHÀ GIÁO ƯU TÚ ( NĂM 2000, 2002, 2006, 2008)

 

 

PGS.TS  PHAN VĂN HIẾN

Năm sinh 05-5-1938

Quê quán :Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Trắc địa Công trình

 

2000

 

 

GS.TSKH  PHẠM HOÀNG LÂN

Sinh ngày 15-7 năm 1945

Quê quán : Hợp lý, Lý Nhân, Hà Nam

Nguyên Chủ nhiệm Khoa Trắc Địa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

 

2000

 

 

GS.TSKH  PHẠM VĂN AN

Năm sinh 04-01-1940. Mất 1013

Quê quán : Việt Hòa,Hải Dương

Nguyên Chủ nhiệm Khoa Địa chất Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

 

2002

 

 

GS.TSKH ĐẶNG VĂN BÁT

Năm sinh 13-12-1945

Quê quán : Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Nguyên Chủ nhiệm Khoa Địa chất – Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

 

2002

 

 

PGS.TS  NHÂM VĂN TOÁN

Năm sinh 03-11-1946

Quê quán: Đông Hưng, Thái Bình

Bộ môn Kinh tế và Quản trị Doanh nghiệp - Đại học  Mỏ - Địa chất

 

 

2002

 

 

GS.TSKH TỐNG DUY THANH

Sinh năm 03-02-1936

Quê quán: Thanh Hóa

Nguyên giảng viên khoa Địa chất  Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 

 

 

2002

 

 

 

 

 

GS.TSHK ĐẶNG  TRUNG THUẬN

Sinh năm 07-8-1938

Quê quán: Phù Mỹ, Bình Định

Nguyên Giảng viên Khoa Địa chất Trường

Đại học Tổng hợp Hà Nội 

 

2002

 

 

GS.TSKH  NGUYỄN CẨN

Sinh năm 23-02-1938

Quê quán: An Hải - Hải Phòng

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 

 

2002

 

 

 

GS.TS.  LÊ KHÁNH PHỒN

Năm sinh 12-6-1947

Quê quán : Xuân Thủy, Nam Định

Chủ nhiệm Khoa Dầu Khí, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

 

 

2006

 

 

PGS.TS  ĐỖ ĐÌNH TOÁT

Năm sinh  19-1-1944

Quê quán : Thọ Xuân, Thanh Hóa

Nguyên Chủ nhiệm Khoa Địachất-ĐHMĐC

 

 

2006

 

 

PGS.TS. NGUYỄN HẢI

Năm sinh 1943

Quê quán : Nam Ninh, Hà Nam

Nguyên GVC

 

 

2006

 

  

 PGS.TS NGUYỄN VĂN PHƠN

Sinh năm 22-10-1939

Quê quán: Quảng Xương. Thanh Hóa

Giảng viên Khoa Dầu khí, TRường Đại học Mỏ - Địa chất.

 

 

2006

 

 

 GS.TSKH  MAI HANH TÂN

Sinh ngày 16-4-1944

Quê quán: Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Nguyên GVCC Đại học Mỏ-Địa chất

 

 

2006

 

 

GS.TS  NHỮ VĂN BÁCH

Sinh năm  26-12-1946

Quê quán: Cẩm Bình, Hải Dương

Giảng viên cao cấp Đại học Mỏ-Địa chất

 

 

2008

 

 

 

 GS.TSKH PHAN VĂN LỘC

Sinh năm 1940

Quê quán: Đồng Hới, Quảng Bình

Nguyên giảng viên  Đại học Mỏ-Địa chất

 

 

2008

 

 

 

PGS.TS  NGUYỄN TRỌNG SAN

Sinh năm 04-4-1945

Quê quán: Kim Thi, Hải Hưng

Giảng viên  Đại học Mỏ-Địa chất

 

 

2008

 

 

 PGS.TS CAO NGỌC LÂM

Sinh năm 20-5-1942

Quê quán: Giao Thủy, Nam Định

Cán bộ giảng dạy Đại học Mỏ-Địa chất

 

 

2008

 

 

 

 GS.TSKH LÊ NHƯ HÙNG

Sinh năm 07-6-1946

Quê quán: Kim Thi, Hải Hưng

Cán bộ giảng dạy Đại học Mỏ-Địa chất

 

 

2008

 

 

 PGS.TS  HỒ SĨ GIAO

Sinh năm 22-6-1939

Quê quán: Quỳnh Lưu, Nghệ An

Nguyên CB giảng dạy Trường đại học Mỏ-Địa chất

 

 

2008

 

 

 PGS.TS NGUYỄN KIM NGỌC

Sinh ngày 02-9-1943

Quê quán: Phú Xuyên, Hà Tây

Giảng viên cao cấp  Đại học Mỏ-Địa chất

 

 

2008

 

 

 

 GS.TS VÕ CHÍ MỸ

Sinh năm 30-4-1948

Quê quán: Quỳnh Lưu, Nghệ An

Chủ nhiệm BM Trắc địa mỏ Đại học Mỏ-Địa chất

 

 

2008

 

 

 PGS.TS MAI VĂN LẠC

Sinh năm 1941

Quê quán : Phú Thọ

Nguyên CB giảng dạy  ĐH Mỏ-Địa chất

 

 

2008

 

 

 

 GS.TSKH BÙI HỌC

Sinh năm : 07-9-1944

Quê quán : Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi

Trưởng BM Địa Sinh thái ĐH Mỏ-Địa chất

 

 

2008

 

 

PGS.TS ĐỖ CẢNH DƯƠNG

Sinh năm 10-10-1960

Quê quán: Phúc Thọ, Hà Tây

Bộ môn Nguyên liệu khoáng - ĐH Mỏ-Địa chất

 

2008

 

 

PGS.TS TẠ ĐỨC THỊNH

Sinh năm 13-6-1955

Quê quán: Hiệp Hòa, Bắc Giang

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ-Địa chất

 

 

2008

 

 

 

 PGS.TS  NGUYỄN SĨ NGỌC

Sinh năm: 15-01-1945

Quê quán: Phù Ninh, Phú Thọ

Giảng viên trường Đại học Giao thông Vận tải

 

 

2008

 

 

 

 GS.TSKH NGÔ VĂN BƯU

Sinh ngày 01-6-1935

Quê quán: Xuân Khê, Lý Nhân, Hà Nam

Nguyên giảng viên Trường Đại học Mỏ-Địa chất

 

 

2008

 

 

 PGS.TS ĐẶNG XUÂN PHONG

Sinh ngày 20-4-1937

Quê quán: Đức Thọ, Hà Tĩnh

Nguyên giảng viên Trường Đại học Mỏ-Địa chất

 

 

2008

 

 

 PGS.TS HOÀNG TRỌNG MAI

Sinh ngày 27-4-1935

Quê quán: Thủy Biều, thừa thiên- Huế

Nguyên Trưởng Khoa Địa chất, Trường Đại học Bách khoa Tp HCM.

 

 

2008

 

 

 

PGS.TS HUỲNH TRUNG

Sinh năm: 09-09-1935

Quê quán: Quảng Nam

Nguyên Trưởng Khoa Địa chất - ĐHKHTN HCM

 

 

2008

 

 

 

 PGS.TS NGUYỄN QUANG TÁC

Sinh năm 22-9-1949

Quê quán: Chương Mỹ, Hà Tây

Chủ nhiệm Bộ môn Trắc địa, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

 

 

2008

 

 

PGS.TS CHU VĂN NGỢI

Sinh năm 05-05-1948

Quê quán: Hiệp Hòa, Bắc Giang

Khoa Địa chất, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học  Quốc gia Hà Nôi.

 

 

2008

 

 

 GS TSKH MAI TRỌNG NHUẬN

Sinh ngày 11-02-1952

Quê quán: Tùng Ảnh, Đức Thọ -Hà Tĩnh.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nôi.

 

 

2008

 

     

 

 

 

 

GS.TSKH. PHẠM NĂNG VŨ

Sinh ngày 04-4-1942. Mất năm 2012

Quê quán: Kiến Xương, Thái Bình

Nguyên Giảng viên Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

 

 

2008

 

Nhà giáo NGUYỄN CAO TÂN

Sinh năm 1942

Quê quán

Nguyên Giám đốc Trung tâm đào tạo nhân lực dầu khí.

 

 

2008

 

Nhà giáo HOÀNG VĂN BI

Sinh ngày 01-4-1948

Quê quán: Phú Xuyên, Hà Tây

Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đằng Công nghiệp Phúc Yên

 

 

2008

 

PGS.TS ĐẶNG NĂM CHINH

Sinh năm 1950

Quê quán: Thanh Hóa

Chủ nhiệm Khoan Trắc địa – Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

 

 

2008

 

Bà PHAM THỊ HIỆP

Sinh năm

Quê quán

Phó Phân hiệu Trường Cao đẳng Nghề Mỏ  Hồng Cẩm, KTV

 

 

2008

 

Ông PHẠM XUÂN HÒA

Sinh năm

Quê quán

Trưởng khoa, Trường Cao đẳng Nghề Mỏ Hồng Cẩm, KTV.

 

 

2008

 

Bà TRẦN THỊ CHÂM

Sinh năm

Quê quán

Trường Cao đẳng Nghề Mỏ Hồng Cầm, TKV.

 

2008

 

Ông ĐỖ TRIỆU TÚ

Sinh năm

Quê quán

Trưởng khoa, Trường Cao đẳng Nghề Mỏ Hữu nghị, KTV.

 

2008

 

Bà TRẦN THỊ CHÂM

Sinh năm

Quê quán

Trường Cao đẳng Nghề Mỏ Hồng Cầm, TKV.

 

2008

 


 Trương Quang sưu tầm và biên soạn

Hoạt động liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

Video

Liên kết website

christian louboutin outlet Bvlgari replica Moncler Outlet Online Christian Louboutin Replica christian louboutin replica Christian Louboutin Replica lululemon outlet online Moncler Outlet Online