HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu kết dính chuyên dụng...

Cập nhật: 8/6/2021 4:15:44 PM

 Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu kết dính chuyên dụng dùng trong xử lý khắc phục hiện tượng xuất hiện áp suất giữa các cột ống chống và hiện tượng dòng chảy ngoài ống chống nhằm nâng cao hiệu quả khai thác dầu.

- Đây là đề tài khoa học thuộc “ Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025’ thực hiện Đề án ‘ Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”; do Viện Công nghệ Khoan chủ trì thực hiện từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2021.

Cơ quan phối hợp thực hiện:

1. Liên Doanh Việt- Nga Vietsovpetro

2. Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ kỹ thuật (DMC-RT)

Mục tiêu của đề tài: Làm chủ được công nghệ chế tạo 02 vật liệu kết dính chuyên dụng, ứng dụng trong pha chế vữa và keo chuyên dùng cho xử lý khắc phục hiện tượng xuất hiện áp suất giữa các cột ống chống và hiện tượng dòng chảy ngoài ống chống nhằm nâng cao hiệu quả khai thác dầu. Các vật liệu này gồm:

1/ Hệ xi măng siêu mịn và vữa xi măng trên cơ sở xi măng siêu mịn với phụ gia hóa học tạo đá không co ngót, bền trong môi trường nhiệt độ cao;

2. Hệ vật liệu từ cao su lỏng độ nhớt thấp, đóng rắn chậm dùng cho khắc phục hiện tượng xuất hiện áp suất giữa các cột ống chống trên miệng giếng.

- Lập qui trình công nghệ chế tạo và các qui trình công nghệ sử dụng: i/ hệ vật liệu xi măng siêu mịn; ii/ hệ vật liệu từ cao su lỏng.

- Áp dụng thử nghiệm tại giếng khoan của LD Việt- Nga Vietsovpetro.

Sản phẩm khoa học và công nghệ của đề tài

1. Vật liệu xi măng siêu mịn và vữa đạt tiêu chuẩn API dùng cho giếng khoan khai thác dầu khí;

2. Hệ vật liệu từ cao su lỏng độ nhớt thấp, đóng rắn chậm đáp ứng dùng cho giếng khoan khai thác dầu khí.

Chất lượng sản phẩm:

1/Vật liệu xi măng siêu mịn được chế tạo có độ bền nén và bền nhiệt tương đương xi măng mác MC-500 của Công ty Onoda Cement (Nhật Bản) hoặc Microdur của Cement d’Origny (Pháp). Yêu cầu về bền nhiệt đáp ứng được điều kiện địa chất mỏ của LD Việt- Nga Vietsovpetro.

2/ Các qui trình công nghệ chế tạo và công nghệ sử dụng có tính khoa học và áp dụng.

3/ Nội dung nghiên cứu của đề tài sẽ được trình bày trong 2 bài báo đăng tạp chí Dầu khí hoặc tạp chí chuyên ngành ở trong nước và nước ngoài.

4/ Sản phẩm sẽ được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Cục sở hữu trí tuệ.

Tác động và lợi ích của kết quả nghiên cứu

- Mở rộng phạm vi áp dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trên thế giới vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam trong lĩnh vực Khoan- Khai thác dầu khí nhằm nâng cao hiệu quả khai thác dầu- nguồn tài nguyên không tái tạo. Góp phần đào tạo cán bộ, tạo công việc cho người lao động...

Tính mới và sáng tạo của đề tài : Đây là lần đầu tiên các vật liệu dính kết và công nghệ sử dụng được nghiên cứu, chế tạo, áp dụng ở Việt Nam để khắc phục, xử lý hiện tượng xuất hiện áp suất giữa các cột ống chống và hiện tượng dòng chảy ngoài ống chống.

Thành công của đề tài sẽ có đóng góp nhất định cho công nghệ khai thác dầu ở Liên doanh Vietsovpetro và mở rộng ứng dụng tại Cửu Long JOC, Hoàng Long Hoàn Vũ JOC.