HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

Gỡ vướng về cơ chế để Petrovietnam nâng cao năng lực tìm kiếm, thăm dò, khai thác

Gỡ vướng về cơ chế để Petrovietnam nâng cao năng lực tìm kiếm, thăm dò, khai thác

Nhắc lại quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại các buổi làm việc gần đây với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), tại Hội nghị Thăm dò – Khai thác dầu khí năm 2022, đồng chí Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh tinh thần là phải nỗ lực cao nhất gia tăng sản lượng khai thác, sớm nhất biến nguồn tài nguyên dầu khí thành nguồn lực để phát triển kinh tế đất nước.

Hội nghi BCHTW Tổng Hội Địa chất Viêt Nam

Hội nghi BCHTW Tổng Hội Địa chất Viêt Nam

Ngày 16/01/2020, tại Cơ quan Tổng Hội Địa chất Việt Nam đã diễn ra Phiên họp thường kỳ của Ban chấp hành trung ương Tổng hội Địa chất Việt Nam. Tham dự Phiên họp có 60 Đại biểu bao gòm Ủy viên BCH khóa VIII, Lãnh đạo Tổng hội, Trưởng các Ban thuôc Tổng hội, Chủ tich các Hội thanh viên, lãnh đạo các tổ chức khoa học công nghệ. Đại diện Lãnh đạo Liên hiêp các Hội Khoa học Kỹ thuật Viêt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đại diện Bộ Nội vụ. Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1 2 ... 11