User Login

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
 

Tin tứcTin Hội Công nghệ khoan

DANH SÁCH BCH TRUNG ƯƠNG KHÓA III

Cập nhật : 11/26/2020 10:16:38 AM

DANH SÁCH BCH TRUNG ƯƠNG HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM KHÓA III (NHIỆM KỲ 2015-2020) (Đã bổ sung theo nghị quyết phiên họp lần thứ 2 khóa III - 20/3/2016)

 

 

 

DANH SÁCH BCH TRUNG ƯƠNG

 

HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM 

   KHÓA III (NHIỆM KỲ 2015-2020)

 (Đã bổ sung theo nghị quyết phiên họp lần thứ 2 khóa III - 20/3/2016)

 

 

 

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

 

Nguyễn Hải

An

TS

 

Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí. 
ĐT: 0912 371 575

annh1@pvep.com.vn 

 

 

 

Trần Văn

Bản 


KS

  Hội Công nghệ Khoan - Khai thác

  Việt Nam.

   ĐT: 0913234179

Phạm Hữu

Bảng

KS

Công ty  CP Khoan và Xây dựng VIWASEE

bang.phamhuu@gmail.com;

ĐT: 0913 224 362

Hoàng Văn

Bảy

Th.S

   Cục Quản lý Tài nguyên nước – Bộ TN&MT

 ĐT: 0913556353

Khiếu Hữu Bộ

TS

  Hội Công nghệ Khoan - Khai thác

  Việt Nam

bokhieu54@gmail.com;

ĐT: 0912 010 933

 

Nguyễn

Văn Chính

KS

  Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam

  ĐT: 0903 254 067

Phạm Tiến

Dũng

KS.

  Tổng Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan

  Dầu khí (PVD).

  ĐT: 0919095671

Vũ Văn Dũng

NGUT.

Th.S

Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên.

 Dungvuvan53@gmail.com;

 ĐT: 0913 258 303

Lê Văn Dựng

KS

Chi hội Công nghệ khoan – Khai thác

Phía Nam.

dunglv.katmt@gmail.com;   

ĐT: 0903996610.

Trần Xuân Đào

TSKH

 Viện NIPI Vietsovpetro.

ĐT: 0903118261

Đoàn Quang

Để

KS

Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam ĐT: 0903 436440

Lê văn Độ

KS

 Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam

levanthai99@gmail.com .

ĐT: 01654177699

    

Vũ Văn Đông

TS

Ban Tài nguyên – TKV.

vudongvmg@yahoo.com;

ĐT:  0913 262533

Lê Kim Đồng

KS

 Viện Công nghệ Khoan – Khai  thácLekimdong2003@yahoo.com;

 ĐT: 0903815714

Bùi Việt Đức

Th.S

Công ty TNHH MTV DPEC.

info@dpec.com.vn;

ĐT: 0908500678

Vũ Văn Đức

KS

 Chi Hội Khoan Công ty CP Sơn Hà

 sonhaquangninh@gmail.com

 ĐT: 0903 437 459

Nguyễn Văn

Giáp

TS

 Khoa Dầu khí.  Đại học Mỏ - Địa chất;

 giaptbdk@gmail.com;

 ĐT: 0913 213 980

Ngô Hữu Hải

TS

Tổng Cty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). nhhai@hlhvjoc.com.vn;    

 ĐT: 0906 662 888                                    

Lê Phước Hảo

PGS.TS

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam.

ĐT:

Đỗ Văn Hiến

KS

Hội Công nghệ Khoan - Khai thác

Việt Nam

ĐT: 0913 502 315

Lê Văn Hiến

KS

Hội Công nghệ Khoan - Khai thác

Việt Nam.

hienlvmgu@gmail.com

ĐT: 0913 231 470

 

Phạm Quang

Hiệu

 

TS

  Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương

  hieuqpham@gmail.com;

  ĐT: 0965276789

Hồ Quốc Hoa

ThS

  Khoa Dầu khí, Đại học Mỏ - Địa chất;

  hoquochoa@gmail.com

  ĐT: 0905661958

Nguyễn Văn

Hóa

KS

Liên doanh Dịch vụ PVD/BJ.

 ĐT: 0978 979 589

Nguyễn Xuân

Hòa

TS

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

hoanx56@gmail.com;

ĐT: 0912398234

Trần Quốc

Hòa

KS

Viện Công nghệ Khoan- Khai thac Phia Nam; quochoa1506@yahoo.com.vn

ĐT: 0903 902 039

Lê Hùng

KS

Hội Công nghệ Khoan- Khai thác

Việt Nam.

ĐT: 0913590794

Đặng Thế

Hùng

KS

Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV

ĐT: 0912 189 428

Bùi Thị Hương

CN

Viện Công nghệ Khoan

Thuhahai05@yahoo.com;

 ĐT: 0912993582

Đinh Hữu

Kháng

KS

Hội Công nghệ Khoan - Khai thác

 Việt Nam

 khangpvn@gmail.com

 ĐT:  0982527561            

Nguyễn Thúc

Kháng

TS

Chi hội Công nghệ Khoan - Khai thác

Tp. Vũng Tàu.

 thuckhang53@gmail.com

ĐT: 0903902649

            

Nguyễn Trọng

Khanh

ThS

  Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường

 ĐT: 0983222377

  

 

Đỗ Quang

Khánh

TS

Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí - Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM

dqkhanh@hcmut.edu.vn;

    ĐT: 0936397733

 

Đỗ Văn Khạnh

TS

TCty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD)

khanhdv@pvep.com.vn

ĐT: 0903802193

Trần Đình

Kiên

NGUT

PGS.TS

Khoa Dầu khí,  Đại học Mỏ - Địa chất;

trandinhkien@humg.edu.vn

ĐT: 0903226132

Hà Ngọc Khuê

KS

Chi hội Công nghệ Khoan - Khai thác

Tp. Vũng Tàu

ĐT:

Nguyễn Văn

Khương

TS

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

khuongnv@pvn.vn

ĐT: 0917686545

Cao Ngọc

Lâm

NGUT.PGS.

TS

Viện Công nghệ Khoan

ĐT: 0913 001 976

 

  

Đào Ngọc

Lân

KS

Công ty vật tư Mỏ Địa Chất- VIMICO

 ĐT: 0912 111 268

Nguyễn Văn

Lập

KS

Côngty CP Đầu tư Phát triển Ngành Nước & Môi trường;wedico@yahoo.com.vn

ĐT: 0913203670

Vũ Thiện

Lương

TS

Chi hội Công nghệ Khoan - Khai thác Tp.  Vũng Tàu.

 ĐT: 0903822307

Nguyễn Bá

Lượng

KS

Chi hội Công nghệ Khoan Đông Bắc

ĐT: 0163 222 9999

Vũ Văn Mạnh

KS

Chi hội Công Nghệ Khoan Đông Bắc.

manh.dcmo@gmail.com

ĐT: 0904047667

Vũ Bá Muôn

Th.S

Đoàn Địa chất Intergeo 88

ĐT: 0982350679

Phạm Văn

Nhâm

KS

Công ty Khoan và DVKT Mỏ -TKV

nhamdmtc@gmail.com;

ĐT: 0913 595 372

Nguyễn Danh

Nhẽ

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác

Việt Nam

levanthai99@gmail.com

ĐT: 0913596711

Tô Ngọc Phan

KS

Công ty TV Đầu tư & Xây dựng Mỏ - Tập đoàn Hóa chất.

 tovanphan222@gmail.com

ĐT:0912213123

Bùi  Phóng

KS

Chi hội Công nghệ Khoan - Khai thác

Tp. Vũng Tàu.

info@thuanphongco.com

ĐT: 0903 953 330

Lâm Thành

Phước

TS

Chi hội CN Khoan – Khai thác Phía Nam

phuoclam.thanh@gmail.com

ĐT: 0909355448

Hoàng Trọng

Quang

Th.S

Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí -Trường Đại học Bách khoa TP HCM
htquang@hcmut.edu.vn

ĐT:

Nguyễn Minh

Quân

KS

Viện Công nghệ Khoan

valentino81vn@yahoo.com

ĐT: 0904 398 117

Lê Vũ Quân

KS

Viện Dầu khí Viêt Nam.

 ĐT: 0983144548

Lê Ngọc Sơn

Th.S

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

ĐT:

 

 

Cao Tùng Sơn

 

 

KS

Liên doanh Việt-Nga Viêtsopetro

ĐT:

Phạm Xuân

Thành

KS

Công ty Khoan và DVKT Mỏ -TKV

dmtcvn@gmail.com;

ĐT: 0912386870

Phạm Thành

KS

Hội Công nghệ Khoan - Khai thác

Việt Nam

Phamthanh50@yahoo.com

ĐT:0904278800

Nguyễn Xuân

Thảo

PGS.TS

Viên Công nghệ Khoan

thao.vimsat@gmail.com;

 ĐT: 0912015585

Trần Văn Tân

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác

Viêt Nam

ĐT: 0913316865

Nguyễn Văn

Tất

KS

Trung Tâm Công nghệ Khoan – Khai thác

nguyenvantatvbg@gmail.com

ĐT:0913 202 681

Hoàng Duy

Thiết

KS

Tổng Công ty Thăm dò và khai thác Dầu khí (PVEP)

 hdthiet@gmail.com;

ĐT: 0908134440

Phạm Xuân

Toàn

TS

Tổng Cty Dung dịch và Hóa  phẩm Dầu khí – DMC

ĐT: 0913222363

Nguyễn Trần

Tuân

TS

Khoa Dầu khí,  Đại học Mỏ - Địa chất.

Nguyentrantuan1102@gmail.com

ĐT: 0989556779 ; ĐT: 0969682222

Nguyễn Anh

Tuấn

KS

C ty Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp –TKV  tuanvimc@gmail.com;

ĐT: 0915 575 537

Nguyễn Duy

Tuấn

Th.S

Viện Công nghệ Khoan

 tuannd.vk@gmail.com;

 ĐT: 0913 537 739

 

 

Nguyễn Văn

Tuấn

 

 

KS

 

 

Công ty CP Khoan và KSĐC 

ĐT: 0983098899

Phan Ngọc

Trung

TS

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

trungpn@vpi.pvn.vn;

 ĐT: 0913 594 102;

Đỗ Văn

Trường

KS

Chi hội Công nghệ Khoan Đông Bắc.

truongdtg@gmail.com;

ĐT:0904 332 988

Lưu Thế

Trường

KS

Cty CP Đầu tư Phát triển Ngành

Nước & Môi trường;

luuthetruong49@gmail.com;

ĐT: 0918 761 837

 

Nguyễn Thanh Trường

 

Th.S

Liên doanh Việt-Nga Viêtsovpetro

ĐT:

Triệu Hùng

Trường

TS

Khoa Dầu khí, Đại học Mỏ  Địa chất

hungtruong.trieu@gmail.com

ĐT: 0963 990 202;  01687 275 686

Lê Văn Vát

Th.S

Trường Cao đẳng Công nghiệp

Phúc Yên   

vatlv@pci.edu.vn;

ĐT: 0988 949 658

 

Nguyễn Thế

Vinh

TS

Khoa Dầu khí , Đại học Mỏ - Địa chất

vinhumg@gmail.com;

ĐT:0983 655 056

 

Trần Văn

Vĩnh

KS

Liên doanh Việt-Nga Viêtsovpetro

ĐT:

 

Nguyễn

Văn Vọng

KS

Chi Hội Công nghệ Khoan Công ty Thịnh Lâm.

minhvong79@gmail.com;

ĐT: 091 4990 278

 

 

BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG HỘI

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

Video

Liên kết website

christian louboutin outlet Bvlgari replica Moncler Outlet Online Christian Louboutin Replica christian louboutin replica Christian Louboutin Replica lululemon outlet online Moncler Outlet Online