HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỘI THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ- NĂNG LƯỢNG XANH

Cập nhật: 10/1/2015 8:48:15 PM

 Ngày 01-10-2015, tại Hội trường Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thủy điện vừa và nhỏ - Năng lượng Xanh thuộc Hiệp hội Năng lượng Việt Nam.

 Tham dự Đại hội có đại diện Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn Phòng Chính phủ, Ban Kinh tế trung ương, Văn phòng trung ương Đảng; đại diện Bộ Công Thương; đại diện các tập đoàn  EVN, PNV,, TKV; đại diện Sở Công Thương các tỉnh thành; lãnh đạo các Tổng công ty, công ty ngành năng lượng và hơn 300 đại biểu Hội Thủy điện vừa và nhỏ - Năng lượng xanh.