HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

CÔNG TY KHAI THÁC NƯỚC NGẦM II (GROWACO II)

Cập nhật: 8/17/2016 9:54:01 AM

                                                                                                                                                       

Công ty Cổ phẩn Nước ngầm II (GROWACO II) là đơn vị thành viên của Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam. GROWACO II là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khoan khai thác nước ngầm tại Việt Nam. Trải qua hơn 40 năm hoạt động, Công ty đã thi công nhiều công trình trọng điểm cấp Nhà nước trong Chương trình mục tiêu quốc gia về đánh giá trữ lượng nước vùng và khu vực; xây dựng các nhà máy cấp nước lớn phục vụ cho nhu cầu xã hội có chất lượng và hiệu quả kinh tế trên các địa bàn miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh đông bằng song Cửu Long.

Trong nhiều nam qua, Công ty đã liên kết hợp tác với các đối tác quốc tế như Pháp, Úc, Đài Loan, Hàn Quốc, v.v…                                                                                     trong lĩnh vực khai thác nước và bảo vệ môi trường.

Từ một công ty kinh doanh đơn ngành trong những năm đầu thành lập, đến nay công ty đã chủ động hội nhâp, liên kết phát triển vả mở rộng sản phẩm đa ngành nghề kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hiện nay có hệ thống cơ sở vật chất-kỹ thuật tương đối hoàn chình với 15.000 m2 đất đai của công ty nằm ngay trong quận nội thành Hồ Chí Minh; các thiết bị thi công khoan thổi giếng; máy trắc địa, thiết bị năng lượng; thiết bị đào ủi đất, xe lu, máy đầm bê tông, v,v…

Trong quá trình phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, với những thành tích đóng góp trong phục vụ an sinh xã hội và phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đổi mới, Công ty cổ phần Nước ngầm II đã được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng III, được tặng nhiều Bằng khen và các Danh hiệu Doanh nhân văn hóa xuất sắc, Doanh nghiệp manh và phát triển bền vững, v.v