HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

Quyết định tôn vinh 53 trí thức khoa học và công nghệ

Cập nhật: 10/23/2017 6:58:05 AM

 

Ngày 18 tháng 10 năm 2017 Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-LHH về việc công nhận 53 trí thức khoa học và công nghệ khối Hội ngành toàn quốc năm 2017