HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

Đại hội Đại biểu toàn quốc Tổng hội Địa chất Việt Nam

Cập nhật: 11/10/2018 8:05:00 PM

 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC KHÓA VIII NHIỆM KỲ VIII (2018-2023) VÀ KỶ NIỆM 35 NĂM (1983-2018) THÀNH LẬP TỔNG HỘI ĐỊA CHÁT VIỆT NAM

       Trong 2 ngày 9-10/11/2018, tại Hội trường Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 6 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VIII (2018-2023) và Kỷ niệm 35 năm (1983-2018) Thành lập Tổng hội Địa chất Việt Nam.

Tham dự Đại hội có đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại diện các trường đại học, các viện nghiên cứu chuyên ngành, các nhà địa chất lão thành và hơn 180 đại biểu từ các Hội thành viên.

      Tổng hội Địa chất Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của tổ chức và các hội viên, các Hội Địa chất tỉnh, thành phố, các Hội viên tập thể, các nhà địa chất trong toàn quốc, được thành lập ngày 24/8/1983 và là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam. 

       Tổng hội Địa chất Việt Nam gồm có 14 Hội chuyên ngành Địa chất 01 Hiệp hội Doanh nghiệp Địa chất – Khoáng sản Việt Nam (Hiệp hội); 05 Hội Địa chất Tỉnh/Thành; 10 Hội trực thuộc; 31 Tổ chức Khoa học Công nghệ trực thuộc.

        Tại Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam. PGS.TS Đỗ Cảnh Dương

đã trình bày báo cáo về  Hoạt động của Tổng hội Địa chất Việt Nam trong nhiệm kỳ VII (2013-2018)

và Phương hướng hoạt động của Tông hội trong nhiệm kỳ VIII.

        Đánh giá chung các hoạt động của Tổng hội Địa chất Việt Nam trong nhiệm kỳ VII (2013-2018) cho thấy, mặc dầu không được cấp kinh phí từ ngân sách, không có biên chế  nhưng Tổng hội Địa chất Việt Nam đã phấn đấu liên tục  ngày càng phát triển vững chắc.

        Các đơn vị khoa học công nghệ phân bố đều ở cảc miền Bắc, miền Trung và miền Nam đã tạo cơ hội về tổ chức và hành lang pháp lý cho các nhà địa chất hoạt động hiệu quả.

        Hoạt động khoa học, công nghệ, công tác tư vấn phản biện của Tổng hội ĐCVN nhiệm kỳ qua đã được quan tâm đặc biệt và được đánh gia cao nâng tầm vị thế cho Tổng hội về các vấn đề phản biện trong chuyên ngành địa chất tài nguyên khoáng sản cụ thể như bauxite, đất hiếm, than đồng bằng sông Hồng, Urani.v.v…

         Tổng hội Địa chất Việt Nam đã thật sự trở thành ngôi nhà chung của hàng chục nghìn người, với trình độ học vấn và địa vị xã hội khác nhau. Tổng hội Địa chất Việt Nam đã làm tốt nhiệm vụ đoàn kết động viên các hội viên địa chất hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, rất tự hào về sự nghiệp tuy có gian khổ nhưng rất vinh quang.

         Về phương hướng hoạt động của Tổng hội Địa chất trong nhiệm kỳ 2018-2023 là củng cố các Hội chuyên ngành Địa chất; phát triển thêm các Hội Địa chất ở tỉnh khác; củng cố các đơn vị Khoa học - Công nghệ để các đơn vị này hoạt động có hiệu quả thiết thực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, các Hội thành viên của Tổng hội, các tổ chức trực thuộc tích cực tham gi; Đề xuất ý tưởng, đề tài, dự án của các chương trình khoa học, công nghệ các cấp; Tham gia đấu thầu và thực hiện tốt các đề tài khoa học, công nghệ các cấp;Đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tổ chức tốt công tác giao lưu nhân ngày truyền thống Địa chất.

        Đại hội đã bầu Ban chấp hành Tổng hội nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 106 thành viên, trong đó   

           Chủ tịch:  PGS.TS Đỗ Cảnh Dương,

          Các Phó Chủ tịch gồm:TS. Nguyễn Đắc Đồng kiêm TổngThư ký; GS.TS. Trần Văn Trị, TS. Bùi Đức Thắng; GS.TS Mai TrọngNhuận;  GS.TS Tạ Đức Thịnh;  PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo

           Đoàn Chủ tịch gồm: KS.NguyễnVăn Quyến, KS.Nguyễn Đồng Hưng,TS. Hoàng Văn Khoa,TS. Nguyễn Thành Vạn, GS.TS Nguyến Văn Phổ, GS.TS Trần Nghi, GS.TS Tạ Hòa Phương, TS. Phạm Ngọc Sơn; TS. Lê Ái Thụ, KS. Nguyễn Trọng Khiêm, KS. Đặng Quốc Lịch, KS. Nguyên Công Hiển, Ths. Nguyễn Minh Đường, PGS. TS Nguyễn Văn Lâm.

        Nhân dịp Đại hội, Tổng hội đã tiếp nhận Bức trướng của Liên hiệp các Hội KH&KTVN trao tặng; công bố và trao tăng Bằng khen của Tổng hội cho các tập thể và cá nhân.