HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

Cẩm nang ĐẤT NỀN, NƯỚC NGẦM VÀ ĐỊA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH LÃNH THỔ VIÊT NAM

Cập nhật: 10/13/2019 10:30:07 AM

 

Quyển Cẩm nang “Đất nền, Nước ngầm và Địa kỹ thuật công trình lãnh thổ Việt Nam” của các tác giả Nguyễn Văn Túc, Trần Văn Việt và Nguyễn Gia Chính dày 884 trang. Cẩm nang gồm 15 chương, cung cấp các dữ liệu cần thiết phục vụ công tác thiết kế - thi công nền móng các công trình xây dựng và khả năng cấp nước cho công nghiệp và dân dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Cẩm nang còn đề cập một số sự cố công trình điển hình và phương án xử lý.

Cẩm nang là một công trình có ý nghĩa khoa học cao và giá trị thực tiễn lớn, không chỉ phục vụ cho các chuyên gia, các tổ chức khảo sát – thiết kế xây dựng mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các giảng viên cũng như sinh viên chuyên ngành địa chất và xây dựng.

 

                    Các tác giả : Trần Văn Việt - Nguyễn Văn Túc - Nguyễn Gia Chính

 

 


Tin và ảnh: TB