HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Cập nhật: 11/26/2020 10:11:08 AM

   Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2013 và Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thảo được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2013

 

Ảnh: Thế Trường