HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN-KHAI THÁC LẦN IV

Cập nhật: 11/29/2020 4:21:50 PM

Tới dự có PGS.TS Đỗ Cảnh Dương, Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam; đại diện vụ chức năng Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Viện Dầu khí, Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí, Công ty Địa chất – Mỏ.

Tham dự Đại hội có 90 đại biểu từcác chi hội Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Đông Bắc, Hải Dương, Khoa Dầu khí Đại học Mỏ-Địa chất; đại diện Viện Công nghệ Khoan (Hà Nội), Viện Công nghệ Khoan-Khai thác (TP Hồ chí Minh), Công  ty DPEC (Vũng Tàu); Chi hội khoan Thịnh Lâm, Chi hội khoan Sơn hà, Công ty Vật tư địa chất.

Sau lời phát biểu chào mừng và tuyên bố khai mạc Đại hội của PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo - Chủ tịch Hôi Công nghệ Khoan-Khai thác Việt Nam, TS Vũ Văn Đông trình bày Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ III và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành trung ương Hội Công nghệ Khoan-Kha thác nhệm kỳ III (2015-2020). Đồng chí Trần Văn Bản trình bày Báo cáo Kiểm tra Hội nhiệm kỳ III.

PGS.TS Đỗ Cảnh Dương – chủ tịch Tổng Hội Địa chất Việt Nam đã phát biểu chào mừng và chỉ Đại hôi. Đại hội đã nghe tham luận của đại biểu các chi hội Vũng Tàu, Viên Công nghệ Khoan, Chi hội Khoan Đông Bắc, chi hội Khoa Dầu khí Đại học Mỏ-Địa chất. Đồng chí Đặng Của, Tồng thư ký đầu tiên của Hội phát biểu chào mừng và ôn lại những kỷ niêm của những ngày đầu tiên thành lập Hội và những ấn tượng sâu sắc của 37 năm hoạt động của Hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành trung ương Hội Khóa IV nhiệm kỳ 2020-2015 gồm 55 đồng chí. PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo được tái cử giữ chức Chủ tịch và TS Nguyễn Duy Tuấn giữ chức Tổng Thư ký Hội. Bầu Ban kiểm tra 5 người và cử đồng chí Trần Văn Bản làm Trưởng Ban.

Tại Đại hội đã công bố các quyết định khen thưởng của Liên hiệp các Hội KH&KT, Tổng hội Địa chất Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xây dựng và phát triển Hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng và nhiệm vụ của Hội trong nhiệm ky IV (2020-2015).    

           

 Một số hình ảnh Đại hội

 

 

 

Bài và ảnh của B,Trương và Thế Trường