HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Cập nhật: 4/13/2012 3:26:59 PM

 

HÔI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, được thành lập với mục đích tập hợp đoàn kết những cá nhân và tổ chức đã và đang công tác khoa học, kỹ thuật, đào tạo, kinh doanh trong các lĩnh vực khoan thăm dò địa chất, khoan-khai thác dầu khí, khoan khảo sát địa chất thủy văn-địa chất công trình; địa công nghệ; địa kỹ thuật và xử lý nền móng các công trình xây dựng, cầu đường. Hội có nhiệm vụ khuyến khích và giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, tay nghề, chuyên môn; tư vấn và phản biện các cơ quan nghiên cứu, thiết kế và đào tạo. Hội đề xuất và kiến nghị những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả và thúc đẩy ngành kỹ thuật khoan-khai thác phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế để theo kịp trình độ khoa học công nghệ của thế giới. Hội phấn đấu đóng vai trò là một cơ quan tư vấn phản biện; cung cấp kiến thức khoa học công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành thăm dò, khảo sát địa chất, dầu khí, nước dưới đất, địa công nghệ, địa kỹ thuật.
Tiền thân của Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam là Hội Kỹ thuật Địa chất được thành lập vào ngày 02-02-1983 và là tổ chức trực thuộc Hội Khoa học Kỹ thuật ngành Địa chất (Hội Địa chất Việt Nam). Ngày 20-01-2005 theo Quyết định của Bộ Nội vụ số 18/2005/QĐ-BNV cho phép thành lập các Hội chuyên ngành Địa chất (trong đó có Hội Công nghệ Khoan-Khai thác) là thành viên của Tổng Hội Địa chất Việt Nam. Ngày 26-8-2005, theo Quyết định số 88/2005/QĐ-BNV Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ của Hội Công nghệ Khoan -Khai thác Việt Nam.
Trong gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Công nghệ Khoan-Khai thác đã được tặng thưởng:
-        Huân chương Lao động hạng Ba (2010)

 -        Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2008, 2018)
 
-     Bằng khen của Đoàn chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (201.., 2017)
 
-        Bằng khen của Đoàn chủ tịch Tổng Hội Địa chất Việt Nam.
 
               
               
              * ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II (2010-2015)
 
 


********************************************************************************************************************************

   Đ