HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN-KHAI THÁC

Cập nhật: 4/26/2012 10:58:04 AM

 

TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI
 
Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam (tiền thân là Hội Kỹ thuật Khoan) - thành viên của Tổng Hội Địa chất Việt Nam, hoạt động theo Quyết định thành lập của Bộ Nội vụ số 18/2005/QĐ-BNV ngày 20/01/2005 và Quyết định số 88/2005/QĐ-BNV ngày 26/8/2005 v/v phê duyệt Điều lệ của Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam. Hội chịu sự quản lý nhà nư­­ớc của Bộ Tài nguyên và Môi trư­­ờng.
      
Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tập hợp, đoàn kết rộng rãi một cách tự nguyện, dân chủ và bình đẳng những cá nhân và tổ chức hoạt động trong ngành thăm dò địa chất, khoáng sản và dầu khí, khảo sát và xây dựng, cấp nư­ớc,… nhằm giúp đỡ nhau phát huy tài năng và trí tuệ, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá, góp phần xây dựng nư­­ớc Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
      
* Ngày 02-02-1983, tại Hội trường Tổng cục Địa chất - số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn kiếm, Hà Nội, theo sư chỉ đạo của Hội Địa chất Việt Nam, 78 cán bộ khoa học chuyên ngành cơ khí khai đào, khai thác, cơ lý đá đang công tác tại các đơn vị, cơ sở thuộc nhiều Bộ, Ngành khác nhau, đã diễn ra Đại hội thành lập một tổ chức nghề nghiệp với tên gọi Phân hội Kỹ thuật địa chất. Phân hội trở thành một đơn vị trực thuộc Hội Khoa học và kỹ thuật ngành Địa chất Việt Nam (gọi tắt là Hội Địa chất Việt Nam - thành lập theo Quyết định ngày 24-8-1983 của Bộ trưởng-Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng).
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Phân hội đầu tiên gồm 15 ủy viên. Ban thường vụ gồm: PTS Trương Thiên - chủ tịch phụ trách chung kiêm trưởng ban thông tin và xuất bản; PTS Nguyễn Phả - Phủ chủ tịch, trương ban kinh tế và tài chính; PTS Trương Biên - Phó chủ tịch, Trưởng ban khoa học và kỹ thuật; KS Đặng Của - Thư ký, Trương ban thư ký và hợp tác đối ngoại.
 

 
 
      
_____
 
* Ngày 05-01-1989, Hội Kỹ thuật Địa chất tiến hành Đại hội đại biểu lần 2 tại Hội trường Tổng cục Mỏ và Địa chất (6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội). Tham gia Đại hội có 92 hội viên hoạt động trong các lĩnh vực khoan và cơ khí địa chất. Tại Đại hội này, Hội đổi tên thành Hội Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, và trực thuộc Hội Địa chất Việt Nam.
Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 15 thành viên, đại diện cho các cán bộ ngành khoan và cơ khí địa chất đang công tác tại các liên đoàn địa chất trong Tổng cục Địa chất, Tổng công ty dầu khí, Tổng công ty Than, Tổng công ty Đá quý và Vàng. Tiến sĩ Tr­­ương Thiên đư­ợc bầu giữ chức Chủ tịch Hội; Kỹ sư Nguyễn Văn Chính giữ chức Tổng Th­­ư ký. 
                                                                 
_________
       
* Đại hội đại biểu toàn quốc (lần thứ 3) tổ chức vào ngày 23-5-1998 tại hội trường 115- Ngọc Khánh, Ba Đình. Đại hội quyết định tên Hội thành Hội Kỹ thuật Khoan - Khai thác.
Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí. NGƯT PGS.TS Trư­­ơng Biên đư­­ợc bầu giữ chức Chủ tịch và Kỹ sư Nguyễn Văn Chính giữ chức Tổng Th­­ư ký Hội.
Trong nhiệm kỳ này, Hội hoạt động như­ một Phân hội thuộc Hội Địa chất Việt Nam. 
 
 
 
 
 ___________
 
* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (nhiệm kỳ 2004-2010) họp ngày 08-5-2004 tại Hội trường khách sạn Công đoàn - Quảng Bá, Hà Nội. Đây là Đại hội được tiến hành theo thủ tục được Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Tại Đại hội, Hội đổi tên thành Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam
Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 31 đồng chí. Đại hội bầu NGƯT PGS.TS Trư­­ơng Biên giữ chức Chủ tịch và Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thảo giữ chức Tổng Th­­ư ký.
Đại hội được tiến hành sau khi Hội Địa chất Việt Nam được Bộ Nội vụ cho phép đổi tên thành Tổng Hội Địa chất Việt Nam (08-12-2003) và Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam đ­­ược Bộ Nội vụ (20-01-2005) cho phép chính thức thành lập và hoạt động trong phạm vi cả nước, có t­ư cách pháp nhân và con dấu. Hội Công nghệ Khoan - Khai thác là một trong những hội thành viên của Tổng Hội Địa chất Việt Nam.
 
 
 
 _______________________
 
* Đại hội toàn quốc toàn quốc lần thứ II ( nhiệm kỳ 2010-2015) họp ngày 05-6-2010, tại Hội trường Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, 18 Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội.
Đại hội được đón tiếp  đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Địa chất Việt Nam, các Hội chuyên ngành địa chất; đại diện Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; đại diện các trường Đại học và Cao đẳng; đại diện các Viện, các Tổ chức khoa học và công nghệ; các Tổng công ty và công ty; các vị trong Ban chấp hành Trung ương Hội khóa IV, và hơn 150 đại biểu từ các các Chi hội địa phương và hội viên tập thể.      
Trong không khí long trọng và phấn khởi, GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh – Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, thay mặt Nhà nước đã trân trong trao Bằng và Huân chương Lao động hạng Ba Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành trung ương Hội gồm 57 ủy viên. NGND.PGS.TS Trương Biên được bầu giữ chức Chủ tịch và TS. Nguyễn Xuân Thảo giữ chức Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam.

 
  
 
 
 


   _______________________
 
 * Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020) diễn ra tại Hội trường số 12 Chu Văn An, Hà Nội vào ngày 31-10-2015.
Tham dự có đại diện Tổng Hội Địa chất Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, các Hội chuyên ngành địa chất và 200 đại biểu từ các chi hội, các viện, công ty, các hội viên tập thể.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 71 đồng chí. PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo được bầu giữ chức vụ Chủ tịch; TS Vũ Văn Đông - Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội.
Đại hội suy tôn NGND.PGS.TS Trương Biên làm Chủ tịch danh dự và TS Đặng Của làm Cố vân Ban chấp hành Trung ương Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam.
 
 
 
 
 

 
 
   Ảnh và bài: Trương Quang và Nguyễn Xuân