HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

DANH SÁCH BCH TRUNG ƯƠNG KHÓA III

Cập nhật: 3/27/2016 5:51:59 AM

 

DANH SÁCH BCH TRUNG ƯƠNG

HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM 

   KHÓA III (NHIỆM KỲ 2015-2020)

 (Đã bổ sung theo nghị quyết phiên họp lần thứ 2 khóa III - 20/3/2016)

 

 

 

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

 

Nguyễn Hải

An

TS

 

Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí.
ĐT: 0912 371 575

annh1@pvep.com.vn 


 

 

Trần Văn

Bản 


KS

  Hội Công nghệ Khoan - Khai thác

  Việt Nam.

   ĐT: 0913234179

Phạm Hữu

Bảng

KS

Công ty  CP Khoan và Xây dựng VIWASEE

bang.phamhuu@gmail.com;

ĐT: 0913 224 362

Hoàng Văn

Bảy

Th.S

   Cục Quản lý Tài nguyên nước – Bộ TN&MT

 ĐT: 0913556353

Khiếu Hữu Bộ

TS

  Hội Công nghệ Khoan - Khai thác

  Việt Nam

bokhieu54@gmail.com;

ĐT: 0912 010 933

 

Nguyễn

Văn Chính

KS

  Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam

  ĐT: 0903 254 067

Phạm Tiến

Dũng

KS.

  Tổng Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan

  Dầu khí (PVD).

  ĐT: 0919095671

Vũ Văn Dũng

NGUT.

Th.S

Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên.

 Dungvuvan53@gmail.com;

 ĐT: 0913 258 303

Lê Văn Dựng

KS

Chi hội Công nghệ khoan – Khai thác

Phía Nam.

dunglv.katmt@gmail.com;   

ĐT: 0903996610.

Trần Xuân Đào

TSKH

 Viện NIPI Vietsovpetro.

ĐT: 0903118261

Đoàn Quang

Để

KS

Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam ĐT: 0903 436440

Lê văn Độ

KS

 Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam

levanthai99@gmail.com .

ĐT: 01654177699

    

Vũ Văn Đông

TS

Ban Tài nguyên – TKV.

vudongvmg@yahoo.com;

ĐT:  0913 262533

Lê Kim Đồng

KS

 Viện Công nghệ Khoan – Khai  thác Lekimdong2003@yahoo.com;

 ĐT: 0903815714

Bùi Việt Đức

Th.S

Công ty TNHH MTV DPEC.

info@dpec.com.vn;

ĐT: 0908500678

Vũ Văn Đức

KS

 Chi Hội Khoan Công ty CP Sơn Hà

 sonhaquangninh@gmail.com

 ĐT: 0903 437 459

Nguyễn Văn

Giáp

TS

 Khoa Dầu khí.  Đại học Mỏ - Địa chất;

 giaptbdk@gmail.com;

 ĐT: 0913 213 980

Ngô Hữu Hải

TS

Tổng Cty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). nhhai@hlhvjoc.com.vn;    

 ĐT: 0906 662 888                                    

Lê Phước Hảo

PGS.TS

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam.

ĐT:

Đỗ Văn Hiến

KS

Hội Công nghệ Khoan - Khai thác

Việt Nam

ĐT: 0913 502 315

Lê Văn Hiến

KS

Hội Công nghệ Khoan - Khai thác

Việt Nam.

hienlvmgu@gmail.com

ĐT: 0913 231 470

 

Phạm Quang

Hiệu

 

TS

  Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương

  hieuqpham@gmail.com;

  ĐT: 0965276789

Hồ Quốc Hoa

ThS

  Khoa Dầu khí, Đại học Mỏ - Địa chất;

  hoquochoa@gmail.com

  ĐT: 0905661958

Nguyễn Văn

Hóa

KS

Liên doanh Dịch vụ PVD/BJ.

 ĐT: 0978 979 589

Nguyễn Xuân

Hòa

TS

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

hoanx56@gmail.com;

ĐT: 0912398234

Trần Quốc

Hòa

KS

Viện Công nghệ Khoan- Khai thac Phia Nam; quochoa1506@yahoo.com.vn

ĐT: 0903 902 039

Lê Hùng

KS

Hội Công nghệ Khoan- Khai thác

Việt Nam.

ĐT: 0913590794

Đặng Thế

Hùng

KS

Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV

ĐT: 0912 189 428

Bùi Thị Hương

CN

Viện Công nghệ Khoan

Thuhahai05@yahoo.com;

 ĐT: 0912993582

Đinh Hữu

Kháng

KS

Hội Công nghệ Khoan - Khai thác

 Việt Nam

 khangpvn@gmail.com

 ĐT:  0982527561            

Nguyễn Thúc

Kháng

TS

Chi hội Công nghệ Khoan - Khai thác

Tp. Vũng Tàu.

 thuckhang53@gmail.com

ĐT: 0903902649

            

Nguyễn Trọng

Khanh

ThS

  Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường

 ĐT: 0983222377

  

 

Đỗ Quang

Khánh

TS

Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí - Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM

dqkhanh@hcmut.edu.vn;

    ĐT: 0936397733

 

Đỗ Văn Khạnh

TS

TCty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD)

khanhdv@pvep.com.vn

ĐT: 0903802193

Trần Đình

Kiên

NGUT

PGS.TS

Khoa Dầu khí,  Đại học Mỏ - Địa chất;

trandinhkien@humg.edu.vn

ĐT: 0903226132

Hà Ngọc Khuê

KS

Chi hội Công nghệ Khoan - Khai thác

Tp. Vũng Tàu

ĐT:

Nguyễn Văn

Khương

TS

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

khuongnv@pvn.vn

ĐT: 0917686545

Cao Ngọc

Lâm

NGUT.PGS.

TS

Viện Công nghệ Khoan

ĐT: 0913 001 976

 

  

Đào Ngọc

Lân

KS

Công ty vật tư Mỏ Địa Chất- VIMICO

 ĐT: 0912 111 268

Nguyễn Văn

Lập

KS

Côngty CP Đầu tư Phát triển Ngành Nước & Môi trường; wedico@yahoo.com.vn

ĐT: 0913203670

Vũ Thiện

Lương

TS

Chi hội Công nghệ Khoan - Khai thác Tp.  Vũng Tàu.

 ĐT: 0903822307

Nguyễn Bá

Lượng

KS

Chi hội Công nghệ Khoan Đông Bắc

ĐT: 0163 222 9999

Vũ Văn Mạnh

KS

Chi hội Công Nghệ Khoan Đông Bắc.

manh.dcmo@gmail.com

ĐT: 0904047667

Vũ Bá Muôn

Th.S

Đoàn Địa chất Intergeo 88

ĐT: 0982350679

Phạm Văn

Nhâm

KS

Công ty Khoan và DVKT Mỏ -TKV

nhamdmtc@gmail.com;

ĐT: 0913 595 372

Nguyễn Danh

Nhẽ

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác

Việt Nam

levanthai99@gmail.com

ĐT: 0913596711

Tô Ngọc Phan

KS

Công ty TV Đầu tư & Xây dựng Mỏ - Tập đoàn Hóa chất.

 tovanphan222@gmail.com

ĐT:0912213123

Bùi  Phóng

KS

Chi hội Công nghệ Khoan - Khai thác

Tp. Vũng Tàu.

info@thuanphongco.com

ĐT: 0903 953 330

Lâm Thành

Phước

TS

Chi hội CN Khoan – Khai thác Phía Nam

phuoclam.thanh@gmail.com

ĐT: 0909355448

Hoàng Trọng

Quang

Th.S

Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí -Trường Đại học Bách khoa TP HCM
htquang@hcmut.edu.vn

ĐT:

Nguyễn Minh

Quân

KS

Viện Công nghệ Khoan

valentino81vn@yahoo.com

ĐT: 0904 398 117

Lê Vũ Quân

KS

Viện Dầu khí Viêt Nam.

 ĐT: 0983144548

Lê Ngọc Sơn

Th.S

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

ĐT:

 

 

Cao Tùng Sơn

 

 

KS

Liên doanh Việt-Nga Viêtsopetro

ĐT:

Phạm Xuân

Thành

KS

Công ty Khoan và DVKT Mỏ -TKV

dmtcvn@gmail.com;

ĐT: 0912386870

Phạm Thành

KS

Hội Công nghệ Khoan - Khai thác

Việt Nam

Phamthanh50@yahoo.com

ĐT:0904278800

Nguyễn Xuân

Thảo

PGS.TS

Viên Công nghệ Khoan

thao.vimsat@gmail.com;

 ĐT: 0912015585

Trần Văn Tân

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác

Viêt Nam

ĐT: 0913316865

Nguyễn Văn

Tất

KS

Trung Tâm Công nghệ Khoan – Khai thác

nguyenvantatvbg@gmail.com

ĐT:0913 202 681

Hoàng Duy

Thiết

KS

Tổng Công ty Thăm dò và khai thác Dầu khí (PVEP)

 hdthiet@gmail.com;

ĐT: 0908134440

Phạm Xuân

Toàn

TS

Tổng Cty Dung dịch và Hóa  phẩm Dầu khí – DMC

ĐT: 0913222363

Nguyễn Trần

Tuân

TS

Khoa Dầu khí,  Đại học Mỏ - Địa chất.

Nguyentrantuan1102@gmail.com

ĐT: 0989556779 ; ĐT: 0969682222

Nguyễn Anh

Tuấn

KS

C ty Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp –TKV  tuanvimc@gmail.com;

ĐT: 0915 575 537

Nguyễn Duy

Tuấn

Th.S

Viện Công nghệ Khoan

 tuannd.vk@gmail.com;

 ĐT: 0913 537 739

 

 

Nguyễn Văn

Tuấn

 

 

KS

 

 

Công ty CP Khoan và KSĐC 

ĐT: 0983098899

Phan Ngọc

Trung

TS

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

trungpn@vpi.pvn.vn;

 ĐT: 0913 594 102;

Đỗ Văn

Trường

KS

Chi hội Công nghệ Khoan Đông Bắc.

truongdtg@gmail.com;

ĐT:0904 332 988

Lưu Thế

Trường

KS

Cty CP Đầu tư Phát triển Ngành

Nước & Môi trường;

luuthetruong49@gmail.com;

ĐT: 0918 761 837

 

Nguyễn Thanh Trường

 

Th.S

Liên doanh Việt-Nga Viêtsovpetro

ĐT:

Triệu Hùng

Trường

TS

Khoa Dầu khí, Đại học Mỏ  Địa chất

hungtruong.trieu@gmail.com

ĐT: 0963 990 202;  01687 275 686

Lê Văn Vát

Th.S

Trường Cao đẳng Công nghiệp

Phúc Yên   

vatlv@pci.edu.vn;

ĐT: 0988 949 658

 

Nguyễn Thế

Vinh

TS

Khoa Dầu khí , Đại học Mỏ - Địa chất

vinhumg@gmail.com;

ĐT:0983 655 056

 

Trần Văn

Vĩnh

KS

Liên doanh Việt-Nga Viêtsovpetro

ĐT:

 

Nguyễn

Văn Vọng

KS

Chi Hội Công nghệ Khoan Công ty Thịnh Lâm.

minhvong79@gmail.com;

ĐT: 091 4990 278

 

 

BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG HỘI