HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

DANH SÁCH BCH TRUNG ƯƠNG HỘI KHÓA II

Cập nhật: 3/30/2016 6:02:47 PM

   HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM 

   KHÓA II (NHIỆM KỲ 2010 - 2015)


                                    BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI        

(Nhiệm kỳ 2010 – 2015) 

TT

Họ và Tên

Học vị

Đơn vị công tác

Chức vụ

 

1

 

Trương Biên

 

NGND.

PGS.TS

 

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

 

Chủ tịch

2

 Nguyễn Xuân Thảo

 TS

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - TKV

 P.C.T kiêm

Tổng Thư ký

3

 Nguyễn Văn Chính

 KS

Hội Công nghệ Khoan- Khai thác VN

 Phó chủ tịch

4

 Đặng Của

 TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

 Phó chủ tịch

 5

 Vũ Văn  Đông

 KS

Công ty Địa chất Mỏ - TKV

 Phó chủ tịch

 6

 Lê Kim Đồng

 KS

Viện CN Khoan-Khai thác (TP HCM)

 Phó chủ tịch

 7

 Đinh Hữu Kháng

 KS

Hội Công nghệ Khoan–Khai thác VN

 Phó chủ tịch

 8

 Trần Đình Kiên

 NGƯT.

 PGS.TS

Trường Đại học Mỏ-Địa chất

 Phó chủ tịch

 9

 Trần Văn Bản  

 KS

Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Ủy viên TV

10

 Nguyễn Trí Dũng

 TS

TCty Thăm dò Khai thác Dầu khí

Ủy viên TV

11

 Vũ Văn Dũng

 NGƯT.

 ThS

Trường Cao đăng CN III Phúc Yên

Ủy viên TV

12

 Trần Xuân Đào

 TSKH

Xí nghiệp LD Dầu khí Vietsovpetro

Ủy viên TV

13

 Đoàn Quang Để

 KS

Công ty TNHH Khoan Đa dụng

Ủy viên TV

14

 Ngô Hữu Hải

 TS

JOC & Hoàn vũ

Ủy viên TV

15

 Đỗ Văn Hiến

 KS

Hội Công nghệ Khoan–Khai thác VN

Ủy viên TV

16

 Trần Quốc Hòa

 KS

Cty CP Nước ngầm II (TP HCM)

Ủy viên TV

17

 Đỗ Văn Khạnh

 TS

TCty Thăm dò Khai thác dầu khí

Ủy viên TV

18

 Nguyễn Văn Lượng

 KS

XN Địa chất - Trắc địaCẩm Phả

Ủy viên TV

19

 Huỳnh Phong

 Th.S

Cty KSTK Xây dựng Điện 1

Ủy viên TV

20

 Bùi Phóng

 KS

Chi hội CN Khoan-Khai thác Vũng Tàu

Ủy viên TV

21

 Trần Văn Tân

 TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

Ủy viên TV

22

 Phạm Thành

 KS

Công ty Dầu khí VIETGAZPROM

Ủy viên TV

23

 Nguyễn Trí Thịnh

 KS

Trung Tâm CN Khoan–Khai thác

Ủy viên TV

24

 Phùng Đình Thực

 TSKH

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ủy viên TV

25

 Phạm Xuân Toàn

 TS

TCty DDK & Hóa phẩm Dầu khí

Ủy viên TV

25

 Nguyễn Trương Tú

 ThS

Cty CP Tư vấn Đầu tư & XD Mỏ

Ủy viên TV

27

 Nguyễn Duy Tuấn

 ThS

Viện Công nghệ Khoan

Ủy viên TV

28

 Phan Ngọc Trung

 TS

Viện Dầu khí Việt Nam - PVN

Ủy viên TV

29

 Nguyễn Thế Vinh

 ThS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên TV

30

 Nguyễn Văn Vọng

 KS

Cty CP Đầu tư-Thương Mại ThịnhLâm

Ủy viên TV

  

DANH SÁCH BCH TRUNG ƯƠNG KHÓA II (NHIỆM KỲ 2010 – 2015)

 

TT

Họ và tên

Học vị

                Đơn vị công tác

1

 Trần Văn Bản

KS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

2

 Phạm Hữu Bảng

KS

Cty Khoan & Xây dựng VIWASEE

3

 Hoàng Văn Bảy

Th.S

Cục QL Tài nguyên Nước – Bộ TN&MT

4

 Trương Biên

NGND.PGS.TS

Hội Công nghệ Khoan- Khai thác VN

5

 Đặng Của

TS

Hội Công nghệ Khoan- Khai thác VN

6

 Nguyễn Văn Chính

KS

Hội Công nghệ Khoan– Khai thác VN

7

HoàngBá Cường             

KS

Công ty Dầu khí Đại Hùng

8

 Nguyễn Xuân Cường

KS

TCty Thăm dò Khai thác Dầu khí

9

 Vũ Văn Dũng

NGƯT.Th.S

Trường CĐ Công nghiệp III Phúc Yên

10

 Nguyễn Trí Dũng

TS

TCty Thăm dò Khai thác Dầu khí

11

 Lê Văn Dựng

KS

TCty Thăm dò Khai thác Dầu khí

12

 Trần Xuân Đào

TSKH

XNLD Dầu khí Vietsovpetro

13

 Nguyễn Thành Đăng

Th.s

Bộ Xây dựng

14

 Đoàn Quang Để

KS

Công ty TNHH Khoan Đa dụng

15

 Lê văn Độ

KS

Chi hội Địa chất Hải Dương

16

 Vũ Văn Đông

KS

Công ty Địa chất Mỏ - TKV

17

 Lê Kim Đồng

KS

Viện Công nghệ Khoan - Khai thác

18

 Bùi Việt Đức

ThS

Cty TNHH CN Khoan-Khai thác & MT

19

 Nguyễn Văn Giáp

TS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

20

 Nguyễn Hồng Giang

KS

Công ty TM & DV Hồng Kỳ

21

 Ngô Hữu Hải

TS

JOC Hoàng Long & Hoàn Vũ

22

 Lê Phước Hảo

PGS.TS

Đại học Dầu khí Việt Nam - PVN

23

 Đỗ Văn Hiến

KS

Hội Công nghệ Khoan–Khai thác VN

24

 Lê Văn Hiến

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

25

 Hồ Quốc Hoa

ThS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

26

 Trần Quốc Hòa

KS

Cty cổ phần Nước ngầm II

27

 Bùi Thị Hương

Cử nhân

Viện Công nghệ Khoan

28

 Phạm Quang Hiệu

TS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

29

 Lê Hùng

KS

Hội Công nghệ Khoan- Khai thác VN

30

 Đinh Hữu Kháng

KS

Hội Công nghệ Khoan- Khai thác VN

31

 Đỗ Văn Khạnh

TS

TCty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

32

 Nguyễn Văn Khương

ThS

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

33

 Trần Đình Kiên

NGƯT.PGS.TS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

34

 Lê Văn Kiều

Th.s

Liên đoàn Địa chất INTERGEO

35

 Cao Ngọc Lâm

NGƯT.PGS.TS

Hội Công nghệ Khoan- Khai thác VN

36

 Nguyễn Văn Lập

KS

Cty ĐT-PT ngành Nước và Môi trường

37

 Vũ Thiện Lương

TS

XNLD Dầu khí Vietsovpetro

38

 Nguyễn Văn Lượng

KS

XN Trắc địa - Địa chất Cẩm Phả

39

 Vũ Văn Mạnh

KS

XN Trắc địa - Địa chất Đông Triều

40

 Phạm văn Nhâm

KS

Công ty Khoan và DVKT Mỏ -TKV

41

 Huỳnh Phong

ThS

Cty Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 1

42

 Bùi Phóng

KS

Chi hội Khoan-Khai thác Vũng Tàu

43

 Hoàng Trọng Quang

ThS

Trường Đại học Bách khoa TP HCM

44

 Trần Văn Tân

TS

Hội Công nghệ Khoan- Khai thác VN

45

 Phạm Thành

KS

VIETGAZPROM

46

 Nguyễn Xuân Thảo

TS

Viện Khoa học Công nghệMỏ -TKV

47

 Nguyễn Trí Thịnh

KS

Trung Tâm CN Khoan – Khai thác

48

 Phạm Ngọc Thọ

KS

Công ty Thanh Thủy (Cẩm Phả)

49

 Phùng Đình Thực

TSKH

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

50

 Phạm Xuân Toàn

TS

TCty Dung dịch khoan & HP Dầu khí

51

 Nguyễn Trương Tú

Th.S

Cty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ

52

 Nguyễn Trần Tuân

ThS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

53

 Nguyễn Anh Tuấn

KS

Cty tư vấn Mỏ & Công nghiệp - TKV

54

 Nguyễn Duy Tuấn

Th.S

Viện Công nghệ Khoan

55

 Nguyễn Văn Tuấn

KS

Công ty Khoan và Khảo sát địa chất

56

 Phan Ngọc Trung

TS

Viện Dầu khí Việt Nam

57

 Lưu Thế Trường

KS

Hội Công nghệ Khoan -Khai thác VN

58

 Nguyễn Thế Vinh

ThS

Trường Đại học Mỏ- Địa chất

59

 Nguyễn Văn Vọng

KS

Công ty ĐT-Thương Mại Thịnh Lâm