HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA KHÓA III

Cập nhật: 3/31/2016 6:06:25 AM

 DANH SÁCH BAN KIỂM TRA HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN- KHAI THÁC

 NHIỆM KỲ III ( 2015 – 2020)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỨC VỤ TRONG BAN

1

Trần Văn Bản

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

Trưởng Ban

2

Trần Quốc Hòa

KS

Viện Công nghệ Khoan-Khai thác

Phó Trưởng ban

3

Bùi Thị Hương

CN

Viện Công nghệ  Khoan,

Ủy viên

4

Nguyễn Tử Vinh

Th.S

Viện Khoa học Công nghệ Mỏ

Ủy viên

5

Nguyễn kim Cự

KS

Chi hội Công nghệ Khoan Đông Bắc

Ủy viên

 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI

KHÓA III (NHIỆM KỲ 2015–2020)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Nguyễn Hải An

TS

Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP)

ĐT:0912371575

annh1@pvep.com.vn

2

Trần Văn Bản

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT: 0913234179

3

Hoàng Văn Bảy

Th.S

Cục Quản lý Tài nguyên nước

 ĐT: 0913556353

4

Khiếu Hữu Bộ

TS

Hội Công nghệ Khoan - Khai thác VNbokhieu54@gmail.com

ĐT: 0912 010933

5

NguyễnVăn Chính

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT: 0903254067

6

Vũ Văn Dũng

NGUT.

Th.S

Trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên

Dungvuvan53@gmail.com;

ĐT: 0913 258303

7

Trần Xuân Đào

TSKH

Viện NIPI Vietsovpetro,

ĐT: 0903118261

8

Đoàn Quang Để

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT:0903 436440

9

Lê Kim Đồng

KS

Viện Công nghệ Khoan-Khai thác

Lekimdong2003@yahoo.com;

ĐT: 0903815714

10

Vũ Văn Đông

TS

Ban Tài nguyên -TKV  vudongvmg@yahoo.com;

ĐT: 0913 262533

11

Vũ Văn Đức

KS

Chi Hội Khoan Sơn Hà

sonhaquangninh@gmail.com; ĐT:0903437459

12

Nguyễn Văn Giáp

TS

Khoa Dầu khí, Đại học Mỏ- Địa chất giaptbdk@gmail.com;

ĐT: 0913213980

13

Ngô Hữu Hải

TS

Tổng Cty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)nhhai@hlhvjoc.com.vn; 

 ĐT:0906662888                                        

14

Đỗ Văn Hiến

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT: 0913502315

15

Trần Quốc Hòa

KS

Viện Công nghệ Khoan- Khai thac

quochoa1506@yahoo.com.vn

ĐT: 0903 902 039

16

Đinh Hữu Kháng

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

khangpvn@gmail.com;  

ĐT:  0982527561

17

Nguyễn Thúc  Kháng

TS

Chi hội Công nghệ Khoan-Khai thác Tp. Vũng Tàu

18

Trần Đình Kiên

NGUT.

PGS.TS

Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chấttrandinhkien@humg.edu.vn;

ĐT: 0903226132

19

Nguyễn Bá Lượng

KS

Chi hội Công nghệ Khoan Đông Bắc

ĐT: 0163 222 9999

20

Nguyễn Văn Mạnh

KS

Chi hội Công Nghệ Khoan Đông Bắc.manh.dcmo@gmail.com;

ĐT: 0904047667

21

Phạm Văn Nhâm

KS

Công ty Khoan và DVKT Mỏ -TKVnhamdmtc@gmail.com;

ĐT: 0913595372

22

Bùi Phóng

KS

Chi hội CN Khoan-Khai thác Tp. Vũng Tàu

info@thuanphongco.com;

ĐT: 0903953330

23

Lâm Thành Phước

TS

Chi hội Công nghệ khoan –Khai thác Phía Nam

phuoclam.thanh@gmail.com

ĐT: 0909355448

24

Lê Vũ Quân

KS

Viện Dầu khí Việt Nam

ĐT: 0983144548

25

Phạm Thành

KS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

Phamthanh50@yahoo.com; ĐT:0904278800

26

Nguyễn Xuân Thảo

PGS.TS

Viện Công nghệ Khoan

thao.vimsat@gmail.com;

ĐT: 0912015585

27

Trần Văn Tân

TS

Hội Công nghệ Khoan-Khai thác VN

ĐT:0913316865

28

Nguyễn Văn Tất

KS

TTCông nghệ Khoan – Khai thác

nguyenvantatvbg@gmail.com

ĐT:0923202681

29

Phạm Xuân Toàn

TS

Tổng Công ty CP Dung dịch khoan và Hóa phẩm dâu khí Dầu khí

DMCĐT: 0913222363

30

Nguyễn Duy Tuấn

Th.S

ViÖn C«ng NghÖ Khoan

 tuannd.vk@gmail.com;

ĐT: 0913537739

31

Phan Ngọc Trung

TS

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

trungpn@vpi.pvn.vn

ĐT: 0913 594 102;

32

Nguyễn Thanh Trường

Th.S

XN Liên doanh Viêtsovpetro

33

Nguyễn Thế Vinh

TS

Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chấtvinhumg@gmail.com

ĐT:0983655056

34

Hoàng Trọng Quang

Th.S

Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí – Đại học Bách khoa TP HCMhtquang@hcmut.edu.vn