HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

BẢNG PHÂN CÔNG CÁC BAN

Cập nhật: 4/2/2016 6:53:41 AM

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH BCH HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN KHAI THÁC NHIỆM KỲIII ( 2015 – 2020)

 

TT

Họ và Tên

Học vị

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

 Nguyễn Xuân Thảo

 

 

PGS.TS

 Chủ tịch

 Phụ trách chung; công tác tổ chức  của Hội; Viện Công nghệ Khoan

2

 Vũ Văn Đông

 TS

 Phó chủ tịch kiêm  Tổng Thư ký

 Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, nghị quyết của Hội, công tác văn phòng; Chi hội Khoan Đông Bắc; Chi Hội Sơn Hà

3

 Nguyễn Văn Chính

 KS

 Phó chủ tịch

 Phụ trách khối doanh nghiệp của Hội

4

 Nguyễn Thúc Kháng

 TS

 Phó chủ tịch

 Phụ trách Chi Hội Vũng Tàu, các hoạt động KHCN và tổ chức của Chi Hội Vũng Tàu

 5

 Phan Ngọc Trung

 TS

 Phó chủ tịch

 Phụ trách các hoạt động Khoa học Công nghệ của Hội.

 6

 Lê Kim Đồng

 KS

 Phó chủ tịch

 Phụ trách Chi Hội TP HCM; Viện Công nghệ Khoan- Khai thác; các hoạt động KHCN và tổ chức của Chi Hội

 7

 Đinh Hữu Kháng

 KS

 Phó chủ tịch

 Phụ trách khối Dầu khí; công tác phát triển Hội viên

 8

 Trần Đình Kiên

 PGS.TS

 Phó chủ tịch

 Phụ trách giáo dục đào tạo của Hội; 

9

Bùi Phóng

KS

Phó tổng thư ký

Phụ thách Công ty DPEC, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, nghị quyết của Hội ở phía Nam.

 

 

DANH SÁCH VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG

HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN KHAI THÁC NHIỆM KỲ III 

T

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Duy Tuấn

Th.S

Chánh văn phòng

Viện Công nghệ Khoan

2

 Lê Hùng

KS

Phó chánh văn phòng

Hội Công nghệ Khoan- Khai thác Việt Nam

3

Nguyễn Trần Tuân

TS

Nhân viên

Trường Đại học Mỏ Địa- Chất

4

Nguyễn thị Dịu

CN

Nhân Viên

Viện Công nghệ Khoan

5

 Trần Thắng

KS

Nhân viên

Viện Công nghệ Khoan

 

 

      DANH SÁCH BAN PHÁT TRIỂN KINH DOANH- KINH TẾ

HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN KHAI THÁC NHIỆM KỲ III

T

Họ và tên

Học vị

Đơn vị công tác

1

 Nguyễn Văn Chính

KS

Hội Công nghệ khoan – Khai thác; Trưởng Ban

2

Nguyễn Duy Tuấn

Th.S

Viện Công nghệ Khoan; Phó trưởng Ban

3

Bùi  Phóng

KS

Chi hội Vũng Tàu; Phó trưởng Ban

4

Vũ Văn Đức

KS

Chi Hội Sơn Hà Phó trưởng Ban

4

 Lê Kim Đồng

KS

Viện Công nghệ Khoan - Khai thác; Uỷ viên

5

 Vũ Văn Mạnh

KS

Công ty Địa chất Mỏ; Uỷ viên

6

 Phạm văn Nhâm

KS

Hội Công nghệ khoan – Khai thác; Uỷ viên

7

 Phạm Xuân Toàn

TS

TCty Dung dịch khoan & HP Dầu khí;Uỷ viên

8

Trần Quốc Hòa

KS

Viện Công nghệ Khoan - Khai thác; Uỷ viên

9

Hoàng Trọng Quang

ThS

Trường Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh - Uỷ viên

 

 

DANH SÁCH BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN KHAI THÁC NHIỆM KỲ III 

T

Họ và tên

Học vị

   Đơn vị công tác

1

 Nguyễn Xuân Thảo

PGS.TS

Viện Công nghệ Khoan - Trưỏng ban

2

Phan Ngọc Trung

TS

Tập đoàn Dầu khí - Phó trưởng ban

3

Trần Đình Kiên

PGS.TS

Trường Đại học Mỏ Địa chất- Phó trưởng ban

4

 Trần Xuân Đào

TSKH

XNLD Dầu khí Vietsovpetro - Phó trưởng ban

5

 Vũ Văn Đông

TS

Công ty Địa chất Mỏ - TKV - Uỷ viên

6

 Lê Kim Đồng

KS

Viện Công nghệ Khoan - Khai thác - Uỷ viên

8

 Nguyễn Văn Giáp

TS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Uỷ viên

9

 Hoàng Trọng Quang

ThS

Trường Đại học Bách khoa TP HCM - Uỷ viên

10

 Trần Văn Tân

TS

Hội Công nghệ Khoan- Khai thác - Uỷ viên

11

 Phạm Thành

KS

Hội Công nghệ Khoan- Khai thác - Uỷ viên

12

 Nguyễn Thế Vinh

TS

Trường Đại học Mỏ- Địa chất - Uỷ viên

13

 Phạm Xuân Toàn

TS

TCty Dung dịch khoan & HP Dầu khí  - Uỷ viên

14

Vũ Văn Đức

KS

Công ty Sơn Hà - Uỷ viên

15

Đỗ Quang Khánh

TS

Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM - Uỷ viên

16

 Vũ Văn Mạnh

KS

Công ty Địa chất Mỏ; Uỷ viên

17

NguyễnThúc Kháng

TS

Chi hội CN Khoan- KT Tp. Vũng Tàu - Uỷ viên

18

Bùi Phóng

KS

Chi hội CN Khoan- KT Tp. Vũng Tàu- Uỷ viên

19

Nguyễn Văn Tuấn

KS

Công ty CP Khảo sát - Địa chất- Uỷ viên