HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

CÁC CHI HỘI

Cập nhật: 6/16/2021 9:15:55 AM

1. Chi hội Công nghệ Khoan Đông Bắc được thành lập ngày 05 tháng 09 năm 2006; Văn phòng Chi Hội tại Cẩm Phả- Quảng Ninh. Chủ tịch Chi hội KS.Vũ Cao Cường; ĐT 0976200755

    2. Chi hội Công nghệ Khoan – Khai thác TP.Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15 tháng 11 năm 2007; văn phòng Chi hội tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Chi hội KS. Lê văn Dựng; ĐT: 0903996610.

     3. Chi hội Công nghệ Khoan- Khai thác Vũng Tàu được thành lập ngày 4 tháng12 năm 2010 ; văn phòng Chi hội tại TP. Vũng Tàu. Chủ tịch Chi hội KS. Phạm Bá Hiển; ĐT: 0916163265

4. Chi hội Công nghệ Khoan Thịnh Lâm được thành lập ngày 05 tháng 6 năm 2005 là Chi hội chuyên ngành, bao gồm các Hội viên là cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân của Công ty Cổ Phần Thương Mại Thịnh Lâm.  Văn Phòng tại Công ty ở Thôn Đồng Chằm, Đồng Xuân- Thanh Oai- Hà Nội. Chủ tịch Chi hội KS. Nguyễn Văn Vọng; ĐT: 0914990278.

 5. Chi hội Công nghệ Khoan Sơn Hà là Chi hội chuyên ngành, bao gồm các Hội viên là cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân của Công ty Sơn Hà JSC được thành lập ngày 09 tháng 10 năm 2014. Văn phòng Chi hội tại Bãi Cháy Quảng Ninh. Chủ tịch Chi hội KS. Vũ Văn Đức; ĐT:0903437459.