HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

CÔNG TY NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG HOÀNG GIA

Cập nhật: 6/16/2021 9:14:05 AM

Công ty Nước và Môi trường Hoàng Gia

Hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0304586900 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26-9-2006. Công ty Nước và Môi trường Hoàng Gia tham gia Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam theo Quyết định số 27/QĐ-HCNK-KT ngày 27-2-2018 của Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh chính:

1. Xây dựng công trình cấp thoát nước, xử lý nước; khoan thăm dò –khai thác nước ngầm; cung cấp thiết bị, phụ tùng thiết bị phục vụ các công trình cấp thoát nước, xử lý nước, thủy lợi;

2. Tư vấn kỹ thuật và các dịch liên quan tới ngành cấp thoát nước; Giám sát chất lượng các công trình ngành cấp thoát nước. Tư vấn hoạt động khoan thăm dò – khai thác nước;

3. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng phục vụ dân sinh.

Địa chỉ cơ quan: 1A Diệp Minh Châu, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Tổng Giám đốc:  KS. Trần Quốc Hòa; ĐT: 090 390 2039