HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

Giáo trính

Cập nhật: 4/30/2012

 
 
 
 
Giáo trình “KỸ THUẬT MỎ DẦU KHÍ’
 
Tác giả: PGS.TS. Lê Xuân Lân
 
KỸ THUẬT MỎ DẦU - KHÍ (Reservoir Engineering) là một giáo trình do PGS.TS. Lê Xuân Lân biên soan. Quyển sách trình bày những kiến thức liên quan đến nhiệm vụ chính của kỹ thuật dầu khí. Nội dung sách được thực hiện sau quá trình trên 10 năm trực tiếp lên lớp cũng như hướng dẫn tốt nghiệp, luận văn và luận án sau đại học. Sách gồm các nội dung:
 1 – Tổng quan về mỏ dầu khí;
2 – Các cơ chế khai thác và đặc tính của mỏ;
3 – Dòng chảy ổn định của chất lưu trong môi trường rỗng;
4 – Dòng chảy hướng tâm của chất lưu trong môi trường rỗng;
5 – Nguyên lý xếp chồng lời giải và kỹ thuật thử giếng;
6 - Xâm lấn nước tự nhiên vào mỏ;
7 – Thay thế không trộn lẫn;
8 – Mô hình mỏ và mô hình khai thác.
 Cuốn sách Kỹ thuật dầu khí không chỉ liên quan đến các kỹ sư thiết kế mỏ mà còn thiết thực cho các cả kỹ sư làm việc trong ngành dầu khí từ khoan, khai thác giếng, địa chất, địa vật lý đến hóa dầu, cơ khí và kinh tế.
Cuốn sách là tài liệu rất bổ ích cho các nghiên cứu sinh, cán bộ nghiên cứu và giảng dạy.