HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

Những vật liệu thông minh

Cập nhật: 5/9/2012 8:25:48 PM

 

Những vật liệu mới thông minh
 
 
 
Giới thiệu:
 
 
Vật liệu thông minh là những vật liệu mà có thể làm thay đổi các tính chất phù hợp với những thay đổi của môi trường xung quanh. Đặc điểm chính của những vật liệu thông minh là chúng có khả năng biến đổi một dạng năng lượng này sang dạng khác. Điều này khiến cho có thể sử dụng chúng để thực hiện những chức năng phức tạp của các bộ cảm biến và các cơ cấu hoạt động - và đôi khi đồng thời thực hiện một số chức năng trong thiết bị, về bản chất, được cấu tạo từ một khối của một chất.
 
Viện Công nghệ Khoan xin giới thiệu bài “Những vật liệu mới thông minh” của các tác giả: Rashmi Bkhavcar, Nitin I. Vaidar- Rosharon - bang Texas, Mỹ; Parta Ganguli, Allan Hamffric, Agat Robisson, Huye Linh Ty, Huye Tan Uichx - Cambridge, Mỹ; Garet Kh. Mac - Keanly - Viện Công nghệ Massachuset, Cambridge, Mỹ; Frideric Poshe - Clamor, Pháp. Bản dịch do Sông Lô thực hiện theo Oilfield…..Trương Quang biên tập.
 
 
Bài 1- Những vật liệu mới thông minh
Bài 2- Những vật liệu được kích hoạt nhiệt: nhớ lại tất cả
Bài 3- Những vật liệu được kích hoạt điện: Các phẩm mầu thông minh
Bài 4- Những vật liệu được kích hoạt từ: lực hấp dẫn các hạt nhỏ
Bài 5- Những vật liệu được kích hoạt hóa học: Các polyme trương nở