HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

Thăm dò nước khoáng tại xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Cập nhật: 6/14/2021 8:47:33 AM

 Căn cứ công văn số 1903/UBND-NNTNMT ngày 24 tháng 05 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Nhân Bình được khảo sát, lập Đề án thăm dò nguồn nước khoáng tại xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Để nâng cao đời sống kinh tế, sinh hoạt, văn hoá và tinh thần cho nhân dân vùng Hưng Hà nói riêng và tỉnh Thái Bình nói chung, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cho phép công ty Cổ phần Nhân Bình đầu tư thăm dò nguồn nước khoáng tại khu vực mỏ nước khoáng nằm trên địa bàn xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà. Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Nhân Bình, Viện Công nghệ Khoan đã tiến hành khảo sát thực địa, nghiên cứu sơ bộ điều kiện tự nhiên của khu mỏ, thu thập tài liệu và lập Đề án thăm dò nước khoáng phục vụ ngâm tắm nghỉ dưỡng du lịch, đóng chai tại khu vực xã Duyên Hải, Hưng Hà, Thái Bình. Công suất thăm dò dự kiến 400m3/ng. 
Nội dung đề án gồm các chương mục sau:
Mở đầu
Chương 1: Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế – xã hội
Chương 2: Đặc điểm địa chất, Đặc điểm địa chất thuỷ văn và nước khoáng
Chương 3: Phương pháp và khối lượng thăm dò 
Chương 4: Bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản
Chương 5: Dự kiến phương pháp tính trữ lượng nước khoáng
Chương 6: Tổ chức thi công 
Chương 7: Dự toán khối lượng và kinh phí thăm dò
Kết luận
Căn cứ đặc điểm nguồn nước đã phát hiện tại xã Duyên Hải, nước khoáng nóng có thể khai thác để ngâm tắm, chữa bệnh, phục hồi sức khỏe, đóng chai giải khát, nuôi trông thủy sản và trồng một số cây dược liệu,… 
Cơ sở tài liệu để lập đề án là các tài liệu đã có trước đây và kết quả khảo sát sử dụng lập đề án như:
-Lập bản đồ địa chất thuỷ văn vùng Hải Phòng - Nam Định thực hiện từ năm 1976 đến năm 1985, Đoàn 63, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc là đơn vị thi công chính. Diện tích 11.200 km2 trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình và Hải Phòng
- Báo cáo Lập bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:50.000 vùng Thái Bình do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện năm 1996 đã điều tra đến mức độ sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên diện tích gần như toàn tỉnh với diện tích 1.270 km2
Đề án được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn và quy phạm sau đây: 
- Công văn số 797/TTg-CN, ngày 03/7/2019 về việc khoanh định khu vực thăm dò nước khoáng xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
- Quy chế đo vẽ và lập bản đồ Địa chất thuỷ văn ban hành kèm theo Quyết định số 53/2000QĐ-BCN ngày 14 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp.
- Quy phạm hút nước thí nghiệm trong điều tra Địa chất thuỷ văn (ban hành kèm theo quyết định số 46/2000/QĐ-BCN ngày 7 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.
 - Thông tư số 52/2014/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về phân cấp trữ lượng và phân cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên. 
 - Thông tư số 51/2017/TT-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản. 
- Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 về quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi tiết về tài nguyên môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
Các nội dung kỹ thuật của đề án được thành lập do tập thể các cán bộ khoa học, cán bộ kỹ thuật của Viện thực hiện. Trong quá trình thành lập đề án tác giả đã nhận được sự giúp đỡ hiệu quả, tận tình của các chuyên gia Địa chất, Địa chất thuỷ văn, Địa vật lý, ... của Liên hiệp khoa học địa chất và tài nguyên nước, Lãnh đạo UBND xã Duyên Hải, Sở tài nguyên và môi trường Thái Bình và Lãnh đạo công ty Cổ phần Nhân Bình. 
Tập thể tác giả xin chân thành cám ơn. 
 

Tin liên quan