HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

VIỆN CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC (TP Hồ Chí Minh)

Cập nhật: 6/16/2021 9:14:22 AM

VIỆN CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC 

Được thành lập theo quyết định số 18 HCNK-KT ngày15 tháng 4 năm 2008 của Hội Công nghệ Khoan- Khai thác Việt Nam; hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-733 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 30 tháng 05 năm 2008.

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ:

     1. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực thăm dò, khai thác khoáng sản; khảo sát Địa chất Công trình , Địa chất thủy văn; xử lý nền móng công trình ...

     2. Sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu thiết bị vật tư chuyên ngành khoan, khai thác và khảo sát;

3. Tư vấn, phản biện, giám sát các dự án thăm dò khảo sát; kiểm định và sử lý nền móng công trình; đo đạc trắc địa công trình; thiết kế thi công các công trình cấp thoát nước, các công trình ngầm ....

4. Biên soạn các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành và đòa tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn...

Địa chỉ: Viện Công nghệ khoan - Khai thác: Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Hồ Chí Minh.

Viện trưởng: KS. Lê Kim Đồng; ĐT: 090 3815 714