HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

VIỆN CÔNG NGHỆ KHOAN

Cập nhật: 6/16/2021 9:12:07 AM

 
________________________________________________________

 VIỆN CÔNG NGHỆ KHOAN

 
Được thành lập theo Quyết định số 106 ngày 17 tháng 07 năm 2005 của Tổng Hội Địa chất Việt Nam. Tháng 3 năm 2006 chuyển về Hội Công nghệ Khoan- Khai thác theo Quyết định số 66/QĐ –THĐC-2006 ngày 26 tháng 03 năm 2006 của Tổng Hội Địa chất Việt Nam và Quyết định số 08/HCNK-KT ngày 28 tháng 03 năm 2006 của Hội Công nghệ Khoan- Khai thác Việt Nam về việc tiếp nhận Viện Công Nghệ Khoan. Viện Công nghệ Khoan hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-396 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 26/07/2005. Viện có trụ sở tại LK1-15, ngách 39A, ngõ 603, Lạc Long Quân, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội.
 
BAN SÁNG LẬP VIỆN CÔNG NGHỆ KHOAN
Trương Biên, Nguyễn Văn Chính, Phan Xuân Dương, Vũ Văn Đông, Lê Hùng, Cao Ngọc Lâm, Phạm Thành, Nguyễn Xuân Thảo, Nguyễn Trường Tú, Nguyễn Duy Tuấn, Bạch Xuân Hiền, Phạm Ngọc Thọ, Trần Văn Tân
 
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ
- Ban lãnh đạo gồm các đồng chí: Trương Biên, Viện trưởng trong nhiệm kỳ từ 2005; Nguyễn Duy Tuấn, Phó viện trưởng thường trực; Nguyễn Xuân Thảo (kiêm nhiệm) và Cao Ngọc Lâm (kiêm nhiệm).
  
- Từ tháng 9-2011 đồng chí Nguyễn Xuân Thảo được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng; các đồng chí Nguyễn Duy Tuấn, Cao Ngọc Lâm là Phó Viện trưởng. Năm 2016, Đồng chí Nguyễn Minh Quân được bổ nhiệm là Phó Viện trưởng
 
Từ ngày 01/01/2021, PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo giữ chức Chủ tịch hội đồng khoa học Viện, TS. Nguyễn Duy Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Minh Quân là Phó Viện trưởng.
  
CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
 

1. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong các lĩnh vực thăm dò địa chất và mỏ, khai thác khoáng sản rắn, vật liệu xây dựng, nước dưới đất, dầu khí; Khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, địa vật lý, bảo vệ môi trường, xử lý nền móng; Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường.

2. Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu thiết bị vật liêu, hóa chất chuyên ngành: khoan, khai thác dầu khí, khai thác nước ngầm, khảo sát và môi trường.

3. Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, phản biện, giám sát các dự án khảo sát, thăm dò và khai thác; Kiểm định chất lượng nền và móng công trình; Đo đạc địa hình và địa chính, trắc địa công trình; Khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, địa vật lý; Khoan khảo sát, thăm dò - khai thác dầu khí, nước ngầm, xử lý nền móng công trình; Quan trắc tài nguyên nước, môi trường; Lập đề án, báo cáo thăm dò, khai thác nước dưới đất, nước khoáng, nước nóng, khoáng sản; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập dự án đầu tư công trình khai thác mỏ, thiết kế công trình khai thác mỏ; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường; Thiết kế thi công công trình cấp thoát nước, công trình ngầm; Thí nghiệm mẫu nước, đất đá và vật liệu xây dựng; Thí nghiệm hiện trường; Biên soạn tài liệu kỹ thuật, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực nêu trên.

 
Thông tin liên hệ

VIỆN CÔNG NGHỆ KHOAN

LK1-15, ngách 39A, ngõ 603, Lạc Long Quân, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội.

 

 

- Chủ tịch Hội đồng khoa học công nghệ: PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo - ĐT: 0912 015 585

 

 

- Viện trưởng: TS. Nguyễn Duy Tuấn - ĐT: 0913 537 739