HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

Xét tặng giải thưởng KHCN

Cập nhật: 6/24/2021 8:27:15 AM

 

I. Công trình đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ

Tên Cụm công trình “nghiên cứu, phát triển công nghệ để khai thác các mỏ khí – condensate với điều kiện đặc biệt phức tạp thềm lục địa Việt Nam”

Lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật (Khai thác Dầu khí)

Đơn vị đề xuất: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Đây là một cụm công trình tổng kết các kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ hiện đại để phát triển thành công Dự án Biển Đông 1. Dự án với điều kiện nước sâu (118 – 145 m nước), xa bờ, nằm trong khu vực dị thường áp suất rất lớn, có hệ thống dầu khí đặc biệt phức tạp của bể Nam Côn Sơn và là dự án đầu tiên của Việt Nam và khu vực có điều kiện áp suất cao (850 atm - 12.500 psia), nhiệt độ cao (190oC) được đưa vào phát triển. Đây cũng là dự án có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam (tổng khối lượng kết cấu lên tới hơn 70 nghìn tấn). 

II. Công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ

Tên Cụm công trình “nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ trong thu gom, xử lý và sử dụng khí đồng hành ở các mỏ của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và các mỏ lân cận (phần ngoài khơi)”. 

Lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật (thu gom, xử lý và sử dụng khí đồng hành ở ngoài khơi)

Đơn vị đề xuất: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Cụm công trình đã xây dựng phương pháp điều khiển cấu trúc dạng dòng chảy thông qua các thiết bị tách khí sơ bộ UPOG, cho phép vận chuyển dầu bão hòa khí. Khí tách ra trên giàn nhẹ đủ áp lực để thu gom và vận chuyển vào bờ. Các kết quả nghiên cứu đã bổ sung, hoàn thiện và làm phong phú thêm công nghệ vận chuyển khí trên thế giới. Đồng thời những điểm mới, phương pháp luận khoa học được sáng tạo và phát triển có thể áp dụng để thu gom, xử lý và vận chuyển khí đồng hành cho tất cả các mỏ dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam.

==============