HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

Thơ - TÂM HỒN NGƯỜI TÌM DẦU

Cập nhật: 10/4/2021 9:30:55 AM

 

  TÂM HỒN NGƯỜI TÌM DẦU

Tặng những người đi tìm dầu.

 

Nắng nhảy nhót trên biển

Mây trắng tiễn mây hồng

Nơi này em biết không

Là giàn khoan cao vút

Tháp dầu như tháp bút

Lửa vẫn cháy ngút ngàn

Như tình anh nồng nàn

Gửi về ngàn thương nhớ

 

Giữa biển khơi rộng mở

Dầu mãi ở tầng sâu

Anh chẳng ngại khổ đâu

Tìm máu nuôi đất mẹ

Dẫu trùng khơi buồn tẻ

Vẫn gọi khẽ tên em

Dẫu biển đêm sóng cả

Em tha thiết trong hồn

 

 

 

 

Giàn khoan đẫm hoàng hôn

Tình yêu dồn trong ngực

Cùng biển khơi thao thức

Tìm giải pháp khoan tầng

 

Niềm vui chợt trào dâng

Rỡ ràng vầng trời rạng

Tình yêu anh bừng sáng

Cho giàn khoan, cho em

 

Cuộc đời hạnh phúc thêm

Giữa trùng khơi sóng cả

Cho lòng anh rộn rã

Người chiến sĩ tìm dầu.

 

Gửi tình yêu thẳm sâu

Về em, về đất mẹ!

 

Tháng 6/2021

Ngô Hữu Hải (Chi hội Khoan- Khai thác TP. HCM) sưu tầm