HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

HỘI NGHỊ BCH TƯ HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN- KHAI THÁC VIỆT NAM LẦN THỨ 2 NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

Cập nhật: 6/9/2022 9:46:07 AM

             Ngày 04/6/2022, tại Hà Nội BCH TƯ Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam đã tổ chức Hội nghị BCH TƯ lần thứ 2 nhiệm kỳ IV (2020-2025) để tổng kết hoạt động của Hội trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm và năm 2023.

Tới dự Hội nghị có đầy đủ các thành viên trong BCH TƯ Hội và Đại diện BCH các Chi hội, Đại diện Ban lãnh đạo các đơn vị hoạt động Khoa học công nghệ của Hội: Viện Công nghệ Khoan, Viện Công nghệ Khoan - Khai thác, Công ty TNHH MTV Công nghệ Khoan - Khai thác và Môi trường (DPEC). PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo đã chủ trì và điều hành Hội nghị.

Hội nghị đã nghe TS. Nguyễn Duy Tuấn - Tổng thư ký BCH TƯ Hội trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Hội trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm và năm 2023.

Sau khi thảo luận, Hội nghị đã nhất trí với bản báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của Hội do TS. Nguyễn Duy Tuấn - Tổng thư ký TƯ Hội trình bày và nghị quyết Hội nghị BCH TƯ Hội lần thứ 2 nhiệm kỳ IV.

        Hội nghị đã kết thúc trong bầu không khí vui vẻ và thân thiện

 

Văn Hưng