HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

Hội Dầu khí Việt Nam và Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác

Cập nhật: 10/30/2023 10:49:50 AM

 Chiều 25/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Dầu khí Việt Nam và Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam. Tham dự Lễ ký có TS Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam; PGS. TS Nguyễn Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam.

Tại Lễ ký kết, TS Đinh Văn Sơn, Trưởng ban Đối ngoại Hội Dầu khí Việt Nam đã trình bày nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Hội Dầu khí Việt Nam và Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam (hai bên).

 

TS Nguyễn Quốc Thập và PGS. TS Nguyễn Xuân Thảo  đại diện hai Hội ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, việc hợp tác nhằm nâng cao vị thế và sự phát triển của hai bên nói chung và từng bên nói riêng bằng việc phối hợp, khai thác tối đa thế mạnh, sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn lực hiện có của các bên. Hai bên ưu tiên dành cho nhau những chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm hướng tới mục tiêu, lợi ích và hiệu quả lâu dài.

 

PGS. TS Nguyễn Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết.

Về nội dung hợp tác cụ thể, hai bên sẽ thực hiện tham vấn trao đổi nhằm nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của mỗi bên trong các vấn đề: tổ chức hoạt động, phát triển hội viên; tư vấn, phản biện về cơ chế, chính sách, định hướng, quy hoạch của các cấp Nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản, môi trường và các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên; Phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học chuyên đề mà mỗi bên được giao chủ trì. Hai bên cũng có thể thảo luận để cùng xây dựng và tổ chức các hội thảo khoa học chuyên đề trong lĩnh vực địa chất, thăm dò, khai thác dầu khí, công nghệ khoan – khai thác và các vấn đề khác liên quan mà hai bên cùng quan tâm; Chia sẻ kinh nghiệm trong hợp tác đối ngoại trong nước hoặc quốc tế (cùng hợp tác hoặc giới thiệu cho nhau hợp tác với đối tác thứ ba…); Thường xuyên trao đổi và thông tin giữa các bên về kết quả hoạt động của mỗi bên.

Phát biểu tại Lễ ký thỏa thuận hợp tác, PGS. TS Nguyễn Xuân Thảo nhấn mạnh, hai Hội có nhiều điểm chung trong hoạt động như tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Do đó, việc hợp tác giữa hai bên được kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả cao hơn nữa trong các hoạt động. “Những năm qua, Hội Dầu khí Việt Nam hoạt động rất hiệu quả, đạt nhiều thành tích, thông qua việc hợp tác, Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam mong muốn được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để đưa Hội ngày càng phát triển vững mạnh”, Chủ tịch Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam bày tỏ.

 

Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam TS. Nguyễn Quốc Thập phát biểu tại Lễ ký kết.

Tại buổi Lễ ký kết, TS Nguyễn Quốc Thập cho biết, Hội Dầu khí Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, kết nối, tập hợp đoàn kết những người đã và đang làm việc trong ngành Dầu khí Việt Nam để duy trì, phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn uy tín và phẩm chất nghề nghiệp nhằm góp phần xây dựng, phát triển bền vững ngành Dầu khí Việt Nam. Hiện nay, Hội Dầu khí Việt Nam có nhiều Hội trực thuộc hoạt động từ Bắc vào Nam.

           TS Nguyễn Quốc Thập cho rằng, việc ký kết thỏa thuận hợp tác hôm nay chính là đã đặt viên gạch đầu tiên cho sự hợp tác giữa hai bên và mong rằng hai Hội sẽ cùng nhau hợp tác vì mục tiêu chung là tối ưu hóa việc khai thác tài nguyên để phát triển kinh tế đất nước; cùng nhau tham vấn, trao đổi để làm tốt công tác phản biện, phản ánh tiếng nói của ngành nghề, đóng góp vào việc xây dựng cơ chế chính sách, sự phát triển chung của ngành Dầu khí Việt Nam… Để tăng cường hiệu quả hợp tác, TS Nguyễn Quốc Thập đề nghị hai Hội hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết để rà soát, đánh giá công tác phối hợp, triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy việc hợp tác.

                                                                                                  Quang Phú

Nguồn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngày 26/10/2023.