HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

Công ty Địa chất Mỏ- TKV Hoạt động thăm dò khoáng sản than năm 2023

Cập nhật: 3/20/2024 8:44:27 AM

 Thực hiện nhiệm vụ thăm dò than của Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam - TKV. Năm 2023, Công ty Địa chất Mỏ-TKV đã thực hiện hoàn thành 02 báo cáo Địa chất được bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua và phê duyệt; hoàn thành 02 báo cáo địa chất chuyên đề; hoàn thành công tác khoan khảo sát, lập báo cáo địa chất công trình, địa chất thủy văn; hoàn thành chương trình hợp tác thăm dò giữa Tập đoàn Dầu khí và Kim loại Quốc gia Nhật Bản (JOGMEC) và Tập đoàn TKV nhằm đánh giá cấu trúc, đặc điểm địa chất của các vỉa than để xây dựng tài liệu, báo cáo địa chất phục vụ cho thiết kế các hệ thống khai thác phù hợp và hiệu quả. Trong năm 2023 đã hoàn thành thi công 149 lỗ khoan bao gồm cả trên mặt và trong hầm lò với khối lượng 59.524 mét khoan thuộc 4 phương án, đề án; trong đó, có 13 công trình khoan sâu trên 700 mét, 6 công trình khoan sâu trên 1000 mét. Công ty đã thi công hoàn thành công trình lỗ khoan MK 1227 đạt chiều sâu 1.320 mét là công trình khoan lấy mẫu khoáng sản đạt chiều sâu kỉ lục tại bể than Quảng Ninh.

Năm 2024, mặc dù sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần quyết tâm sẽ thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản: Khoan thăm dò 52.600 mét; khảo sát trắc địa: 15.900 héc ta; thực hiện nhiệm vụ địa chất: 1 đề án, 13 phương án, 12 báo cáo; đo địa vật lý: 52.600 mét; phân tích: 6.200 mẫu; phấn đấu đạt doanh thu trên 360 tỷ đồng; lợi nhuận trên 8 tỷ đồng; thu nhập bình quân NLĐ đạt trên 13,2 tr. đồng/ng/th.

                                                        Nguồn:  Công ty Địa chất Mỏ- TKV