HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

Nghiên cứu giải pháp thông minh cho chiến dịch khoan đan dày và thăm dò mở rộng Lô 05-2 & 05-3 của BIENDONG POC

Nghiên cứu giải pháp thông minh cho chiến dịch khoan đan dày và thăm dò mở rộng Lô 05-2 & 05-3 của BIENDONG POC

Sáng ngày 10/2/2023 tại TP HCM, Chi hội Khoan - Khai thác TP.HCM, Chi hội Dầu khí TP.HCM và Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) tổ chức thành công Hội thảo khoa học về Thiết kế giếng & Lựa chọn giàn khoan cho các giếng thăm dò và đan dày Lô 05-2 & 05-3.

NCS Nguyễn Duy Tuấn bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ kỹ thuật Dầu khi

NCS Nguyễn Duy Tuấn bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ kỹ thuật Dầu khi

Ngày 09-6-2020, tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất, NCS Nguyễn Duy Tuấn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật Dầu khí với đề tài " Nâng cao hiệu quả khoan tuần hoàn nghịch các giếng khoan nước ngầm trong địa tầng trầm tích bở rời vùng Nhân trạch, Đồng Nai"

Vinh danh 112 trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2019

Vinh danh 112 trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2019

Ngày 2/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức.

Sách mới ĐỊA CHẤT VÀ TÀI NGUYÊN DẦU KHÍ VIỆT NAM (Tái bản, sửa chữa và bổ sung)

Sách mới ĐỊA CHẤT VÀ TÀI NGUYÊN DẦU KHÍ VIỆT NAM (Tái bản, sửa chữa và bổ sung)

Sách mới “ĐỊA CHẤT VÀ TÀI NGUYÊN DẦU KHÍ (Tái bản, sửa chữa và bổ sung). Cuốn sách chuyên khảo đầu tiên về "Địa chất và Tài nguyên dầu khí Việt Nam" được xuất bản năm 2007.Hơn 10 năm qua ngành Dầu khí đã triển khai rộng khắp trên toàn thềm lục địa và một số vùng trên đất liền Việt Nam, cho phép khẳng định vai trò quan trọng và khả năng dầu khí của đá móng phong hóa, nứt nẻ trước Kainozoi, đã phát hiện những play dầu khí mới. Tủ sách Hội CNKKTVN

1 2 ... 7