HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

Khu di tích Nguyễn Du trở thành di tích quốc gia đặc biệt

Khu di tích Nguyễn Du trở thành di tích quốc gia đặc biệt

Tối 15-12. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chung Lưu đã trao tặng Bằng Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Nguyễn Du cho đại diện lãnh đạo tỉnh tỉnh Hà Tĩnh

8 9