HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM

The Drilling and Production Technology Vietnam - VADPT

HỌP BAN LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN KHAI THÁC VIỆT NAM

HỌP BAN LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN KHAI THÁC VIỆT NAM

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025; ngày 09/4/2021, Hội Công nghệ khoan - Khai thác Việt Nam đã tổ chức họp Ban lãnh đạo TƯ Hội do PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo chủ trì

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

Ngày 08/02/2021, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã ký Quyết định số 174/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN-KHAI THÁC LẦN IV

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN-KHAI THÁC LẦN IV

Ngày 29-11-2020, tại Hội trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Viêt Nam, 6 Phạm Ngũ Lão, TP Hà Nội, Hội Công nghệ Khoan-Khai thác Việt Nam đã tổ chức Đại Hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

1 2 ... 2